Sista oktoberveckan vid bron

Fredag eftermiddag. Stålbron mellan Islinge hamnväg och tidigare brogrenen har rivits, och stålet har fraktats bort. På det gamla brofundamentet ser man, att arbeten påbörjats för att kunna bygga provisoriskt stöd till den "felande" delen av nya spårbron. Nere till höger i bild pågår demontering av det provisoriska stödet till den färdiggjutna delen av nya spårbron. Uppe till vänster i bild armeras brobanan till nya spårbron nära landfästet Torsvik.
Lilla Lidingöbron1 november 2022 kl 05.23

Broarbetet avancerar snabbt, och man ser nu påtagliga resultat. I Ropsten finns nu spåren framdragna så man kan se hur de kommer att ansluta till stationen. På Lidingösidan är den gamla stålkonstruktionen nu nedmonterad och stolpbelysningen är nästan klar.

Under måndagen fortsätter man att systematiskt kapa delar av stålbron nära tidigare brogrenen. Det är sen eftermiddag, och mörkret infinner sig snabbt, delvis beroende på att himlen är molntäckt.

Under onsdagen är så stor del av bron kapad, att man kan flytta pråmarna, som brodelen och kranen vilar på. Till höger i förgrunden schaktar man för att kunna montera ett provisoriskt stöd till den "felande" spårbrodelen. Under nya brogrenen (stöd 10) och under det provisoriska stödet till den färdiggjutna delen av spårbron börjar man demontera de kraftiga röda balkarna.

Det är inte mycket kvar att skära loss. Vid veckans slut är hela brodelen demonterad, och delarna fraktas bort.

I det gamla brofundamentet schaktar man två skarpa skåror för att där bygga det provisoriska stödet. Stödet 11A vid den färdiggjutna delen av nya spårbron syns till höger.

Bild av ritning på det provisoriska stödet och förbindelsen till bropelarna. Ritningen är sedd från motsatt håll jämfört med föregående bild, bropelare 11A till vänster och pelare 12A till höger. Med Implenias tillstånd.

Konstruktionen vid det provisoriska stödet under den färdiggjutna delen av spårbron...

...demonteras.

Vid veckans början rivs form i tråget vid landfästet Torsvik.

Och så fortsätter man att bygga form till väggen under befintliga spårbron...

...fram till befintliga landfästet. Bild från andra sidan av väggen. Det blir trångt vid gjutningen!

Armering av nya spårbron närmast landfästet Torsvik fortsätter under veckan. Fästen för ledningsstolpar riktas med vattenpass och ögonmått. Kontroller görs sedan med mätinstrument.

Vissa järn lyfter man för att naja fast.

Snart klart för gjutning.

Nära Ropsten fortsätter man att lägga spår och kabelrör.

Vy från fredagen.

Man har arbetat intensivt med att koppla in toppljuset på gc-stråkets belysningsstolpar. Nu kopplas samtliga toppljus in med undantag av de fyra sista, från och med broskarven vid nya brogrenen på bild. Där pågår fortfarande kabeldragningar för olika ändamål.

Fredag kväll syns resultatet. Som fotograf noterar man, att påtagligt många cyklister kör utan belysning. Man får ibland vänta, om man vill få med cykelljus. Men det är ingen störande trängsel. 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *