Lidingös vänorter

Foto: Pixabay
Lidingö18 juli 2021 kl 05.00

Lidingö har inte mindre än tre vänorter runt om i världen, i Finland, Lettland och USA. Orterna liknar alla Lidingö på ett eller annat sätt, och i många decennier har utbyten och samarbeten ägt rum dem emellan. 

En vänort är en ort i ett annat land som en kommun eller motsvarande lokal förvaltningsenhet samarbetar med. Tanken med vänorter växte fram ur andra världskrigets fadderortsrörelse där syftet i första hand var att bygga upp bistånds- och fredsrelationer till de länder i norden som drabbats av kriget. Efter kriget kom den europeiska vänortsrörelsen att bli en slags fredsrörelse, med förhoppningar om att man genom samarbete på kommunnivå skulle kunna öka förståelsen och överbygga motsättningar mellan folk. 

Majoriteten av Sveriges kommuner har vänorter i europeiska länder men vissa har även i utomeuropeiska länder, däribland Lidingö. Ofta liknar kommunerna varandra på ett eller annat sätt och har liknande historia, näringar eller geografiska förutsättningar och har samma ungefärliga befolkningsmässiga storlek. Lidingö har den lettiska vänorten Saldus, fadderorten Lojo som ligger i Finland och systerstaden Alameda i Kalifornien. 

Lojo i Finland
Fadderverksamheter startade för Lidingös del redan 1942 med Lojo i Nylands län i Finland. En kommitté kom att bildas för att leda hjälpverksamhet på Lidingö, vilket resulterade i att ett barnhem inrättades vid Gångsätra gård samt att en insamling startades för att hjälpa Lojo. Barnhemmet lades ner året därpå då majoriteten av barnen redan återvänt hem till Finland, de pengar som blev över användes då till en barnbespisning i Lojo. 

Staden Lojo har idag 47 000 invånare och är tvåspråkig, där cirka 4,1 procentig andel av befolkningen är svensktalande. Lojo brukar benämnas som de tusen äppelträdens stad och har en stark tillväxt inom industrin. 


Saldus i Lettland
Blickarna vändes i samband med de baltiska staternas frigörelseprocess från Sovjetunionen vid 1980-talets slut österut. Lidingö sökte en vänort och valet föll på staden Saldus i Lettland. Ett nät av varaktiga vänskapsrelationer upprättades av Lidingö-Saldus vänortsförening, vilken var aktiv mellan 1993-2013. Samarbetet har resulterat i många aktiva utbyten mellan föreningar, organisationer och enskilda personer från de olika städerna. 

Efter kommunreformen i Lettland 2009 slogs flera kommuner ihop, Saldus är idag huvudort i en kommun med cirka 29 000 invånare. Staden är belägen 12 mil sydväst om Riga i ett låglänt och bördigt jordbruksområde. Landets periodvis oroliga historia syns i den utbredda förekomsten av minnesmärken och kyrkogårdar i staden. 

Alameda i Kalifornien
1959 Inleddes systerstadsförhållandet mellan Alameda och Lidingö. Initiativet kom från Alameda och var ett led i den dåvarande presidenten Eisenhowers ”people-to-people-movement”, en rörelse som skulle bidra till ökad förståelse och större kunskap mellan folken. Att just Lidingö och Alameda kom att bli systerstäder berodde på likheterna, bland annat är båda orterna öar som förbinds med en storstad via en bro. Städerna har emellertid inget aktivt arbete idag. 

Alameda har idag cirka 75 000 invånare och ligger i Bay Area distriktet i San Francisco-regionen.

Källa: Lidingö stad, SKR, Wikipedia

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *