Lidingös skolor i topp: 96% behöriga till gymnasiet

Käppala skola. Foto: Andreas Lindberg
Lidingö5 oktober 2022 kl 03.221

Av de niondeklassare som gick ut i Lidingö i våras var 96 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en av de högsta siffrorna i landet, visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

96 procent av eleverna som gick ut nian i Lidingö i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Lidingö är en av de kommuner i landet med högst andel behöriga. I Danderyd var 98 procent behöriga, vilket är högst i landet.

Andelen behöriga ligger relativt stilla både bland flickor och pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Lidingö kommun var 96 procent av dem som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 94 procent  var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 93 procent  hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

91 procent av niondeklassarna i Lidingö nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 93 procent.

617 elever i åtta skolor

I Lidingö finns åtta skolor där totalt 617 elever som gick ut nian i våras. Fem av dem drivs i kommunal regi (442 elever), medan tre är friskolor (175 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (97 jämfört med 96 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.Slutbetyg per skola i Lidingö kommun 2022

SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Bodals skola83 % (71 %)250,6Kommunal
Christinaskolan100 % (100 %)277,7Enskild
Futuraskolan International Kottla95 % (~100 %)273,7Enskild
Högsätra skola~100 % (94 %)258,3Kommunal
Källängens skola97 % (~100 %)277,0Kommunal
Käppala skola~100 % (~100 %)262,3Kommunal
Torsviks skola~100 % (~100 %)279,3Kommunal
Vittra Lidingö100 % (100 %)295,4Enskild

~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.

Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Kommentarer

  1. Grattis alla duktiga elever och tack alla lärare, specialpedagoger och rektorer som gett våra elever den bästa starten i livet. Ett speciellt tack till föräldrarna som dagligen uppmuntrat, stöttat och hjälpt sina barn och unga på resan från förskolan till grundskolans avslutning.

    Lidingös elever i nionde klass fortsätter att vara bland de bästa i Sverige! Höga betyg öppnar dörrar till gymnasiet för nästa alla elever. Det placerar Lidingös skolor i den absoluta toppen i Sverige. Extra glädjande är att andelen behöriga pojkar och flickor är lika stora och att Bodals skola tagit ett jättekliv framåt i både betyg och behörighet till gymnasiet.

    Suzanne Liljegren, ordf (L) i utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *