Lidingös skolor får drygt 5,5 miljoner i coronastöd

Stad & Politik7 april 2021 kl 05.06

Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan med anledning av covid-19-pandemin. I februari fick lärande- och kulturförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att utreda vilket stödbehov som finns i skolorna på Lidingö och se över hur stödet ska fördelas. Vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 mars redogjorde tillförordnad förvaltningschef Leif Hildebrand för hur stödet ska användas.

Syftet med stödet är att ge goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa så att barn och elever får den utbildning de har rätt till.

– Vi har gjort en noggrann genomgång och sett över vilka verksamheter som påverkats mest av pandemin. Det är viktigt att stödet placeras där det gör störst nytta. Distansundervisningen har fungerat så bra som det bara går och alla lärare och elever har gjort ett mycket bra jobb, men det har ändå varit svårt med hög elev- och personalfrånvaro, säger Leif Hildebrand, tillförordnad förvaltningschef på lärande- och kulturförvaltningen.

Lidingös kommunala och fristående skolor kommer att få totalt 5 538 165 kronor där 3/7 går till årskurs 4–9, 3/7 går till gymnasiet och 1/7 går till centrala barn- och elevhälsan. Gymnasiet får mest pengar per elev och det är också gymnasieeleverna som haft mest distansundervisning under pandemin.

– Det här är ett välkommet ekonomiskt tillskott till Lidingös elever som bland annat kan användas till extra stödundervisning, lovskola och extra undervisningstid. Det finns också signaler om en ökad oro och risk för ohälsa och att lärandet påverkats negativt av pandemin. Därför går en del av stödet till barn- och elevhälsan för hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *