C: Lidingös röst i regionvalet behövs

Debatt7 september 2022 kl 04.03

Regionen har stor betydelse för Lidingös utveckling och för Lidingöbornas vardag. Framförallt gäller det närheten till god sjukvård och fungerande miljövänliga transporter.

På Centerpartiets initiativ har en förbättring av båtpendlingen med ökad turtäthet genomförts under mandatperioden. Många lidingöbor väljer båtpendlingen till och från jobbet och för många innebär båtresan ett härligt avbrott i en stressig vardag.

Många Lidingöbor har undrat vad byggandet av spårvagnshallarna använts till, då sammankopplingen mellan Lidingöbanan och Spårväg City försenats. Centerpartiet arbetar aktivt med att bygga ut Spårväg City till Norra Djurgårdstaden och för att koppla samman den med Lidingöbanan.  Detta inte minst nu när den nya tåg och cykelbron snart är färdigbyggd och kan användas.

Vi vill även att stombuss 6 ska gå från Rudboda till Solna Centrum. Idag trafikerar stombuss 6 mellan Ropsten och Karolinska Institutet. Vi vill förlänga linjen i bägge ändar, så att den istället går mellan Rudboda på Lidingö till Solna Centrum. Det skulle inte bara länka samman Lidingö och Solna bättre, utan ger ännu fler resenärer kopplingar till andra trafikslag.

Lidingös vårdcentraler och husläkare ska vara den självklara kontakten med sjukvården och en sammanhållen länk för patienten. Vårdcentralerna och husläkarnas andel av regionens sjukvårds-budget behöver bli betydligt större än de 17 procent som den utgör idag. Centerpartiet arbetar för att denna andel ska vara 25 procent. Därmed ges utrymme för ökad tillgänglighet för patienterna, exempelvis att vårdcentralerna kan ha jouröppet på kvällar och helger.

Det behövs en bättre sammanhängande sjukvård och kommunal omsorg på Lidingö. Både kommunen och regionen har ett stort ansvar för detta. Erfarenheterna från covid-19-pandemin visar att det behövs kraftfulla insatser och en bättre planering. Kompetensen inom äldrevården behöver att höjas och att alla har en fast läkare som känner patienten på våra Särskilda boenden (SÄBO).

Vi kandiderar till regionvalet från Lidingö och hoppas att vi får ert stöd i regionvalet den 11 september. Regionvalet brukar kallas för det glömda valet. Tänk på att de beslut som fattas i regionen berör dig på många sätt.

När du själv blir sjuk eller ditt barn eller en nära anhörig blir det.  Likaså att du dagligen kan använda oss av miljövänliga transporter i hela länet och till våra arbetsplatser. Vi behöver ditt stöd för att utveckla regionens arbete inte minst för dig som Lidingöbo!

Kent Ivarsson (C)
Rebecka Öberg (C)
Jacob Rothschild (C)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *