Lidingös hemtjänst tidigt ute med omsorgskontakt

Stad & Politik21 september 2021 kl 04.071

Lidingö stads hemtjänst hör till en av de första kommunerna i landet med att införa en fast omsorgskontakt för alla sina brukare. Det är en del i arbetet med att skapa kontinuitet och trygghet för hemtjänstens kunder.

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) utsågs år 2019 av regeringen till särskild utredare med uppdrag att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Då hade man inom Lidingö stads hemtjänst redan börjat att fundera i dessa banor och Lidingös stads hemtjänst har också varit ett bollplank i Barbro Westerholms utredningsarbete.

- Det här är en stor förändring som inbegriper verksamhetens alla medarbetare vilket gör att det tar tid. Det görs ett systematiskt arbete och vi har kommit en bra bit på väg. Förslaget till lagförändring stämmer bra överens med hur vi nu arbetar, säger Birgitta Sköld, (LP), ordförande i omsorgs och socialnämnden.

I dag har alla cirka 750 kunder i den kommunala hemtjänsten en fast omsorgskontakt. Denna kontakt, som är utbildad undersköterska, ansvarar för att en individuell plan upprättas och sedan följs upp. Omsorgskontakten ska också bland annat se till att alla funktioner runt kunden samordnas, att kunden hålls informerad om sådant som berör kunden. Omsorgskontakten ska vara en namngiven person som både kunder och anhöriga ska kunna vända sig till med frågor och synpunkter.

– Det här är en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för både kunder och anhöriga. Vi arbetar också för att begränsa antalet personer som arbetar runt våra kunder så att det är bekanta ansikten som kommer hem till dem. Kontinuerlig kompetensutveckling av hemtjänstpersonalen är ett annat fokusområde, säger Birgitta Sköld.

Huvuddelen av Barbro Westerholm förslag till lag föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Men inom stadens hemtjänst är det redan verklighet.

Kommentarer

  1. Mycket bra ordning. Det måste vara en självklarhet att brukare av hemtjänst alltid vet vem de kan vända sig till med eventuella frågor eller önskningar. Att det också alltid är bekanta ansikten, som kommer hem till dem, är minst lika viktigt. Lidingö är en föregångare här och samtliga kommuner i Sverige borde snarast införa samma ordning. Tack Birgitta Sköld och Omsorgs-och socialnämnden för ert föredömliga arbete med detta. Det är en stor trygghet för de som behöver hjälp och vill bo kvar hemma.
    Iréne Borgenvik, gruppledare för SD Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *