Lidingös framtid

Stad & Politik5 september 2023 kl 04.161

I samarbete med Lidingö Näringsliv startar vi här en artikelserie om Lidingös framtid med anledning av att den nya översiktsplanen nu är under utarbetande. Så här skriver Lidingö Näringsliv:

En genomförd kommunranking genomförd av Infostat & Fokus visar att vi redan idag ligger på 4:e plats när det gäller bästa kommun att leva i samt på första plats när det gäller offentlig ekonomi. Men när det gäller den privata ekonomin kommer vi betydligt lägre och den säger inget om oss företagare.

– Vi kan alltid bli bättre, säger Katarina Palmstierna som är ordförande i Lidingö Näringsliv. För två år sedan tog vi fram en vision för Lidingös framtid under namnet: ”Lidingö – 15 minutersstaden” och som processades med politiker, företag på ön samt Lidingöbor. (www.lidingonaringsliv/15minutersstaden)

Som input till arbetet med den pågående översiktsplanen som drivs av Moderater och Lidingöpartiet, kommer vi från och med nu publicera flera artiklar som beskriver en möjlig framtid för Lidingö – en del är redan på plats och andra delar måste förbättras.

Artikelserien kommer att gå under namnet: LIDINGÖ FÅR OSS ATT MÅ BRA och grundar sig på delar ur 15 mintersstaden. Som Lidingöbo, företagare eller bägge och, tyck till, för vill vi gärna höra vad du tycker. Vi startar med den övergripande visionen:

NR 1 – LIDINGÖ FÅR OSS ATT MÅ BRA – VISION FÖR LIDINGÖ

Lidingö är den mest attraktiva och konkurrenskraftiga delen av Stockholmsregionen, där människor vill såväl bo, som leva och arbeta i vardagen. Lidingö står för den lilla, tryggare och enklare vardagsvärlden som lever i symbios med den globala världen.

Lidingöborna älskar sitt Lidingö och sina företag och åker inte gärna över bron om de inte måste. De har en hög medvetandegrad och kunskapsnivå om hur man skapar och lever i ett hälsosamt och hållbart samhälle och det är självklart att handla alla dagligvaror på ön. Det gäller även sällanköpsvaror i den mån de finns, och att köpa svenskt, närodlat och second hand är helt naturligt. Näthandeln är ett komplement och en självklar ingrediens för att få en enklare vardag.

Näringslivet präglas av entreprenörskap och mångfald vilket det alltid har gjort. Antalet arbetsplatser på ön ökar genom att företagen växer och allt fler nya företag startas eller flyttar hit. Det finns flera tusen stora och små företag inom olika branscher på ön vilket gör att Lidingöbornas vardagsbehov till största delen finns tillgängligt inom en kvart.

En effektiv kollektivtrafik, olika branschkluster, mötesanläggningar och levande närcentra gör oss till en attraktiv företagskommun och företagen blomstrar!

Kommentarer

  1. Tanken om 15-minutersstaden är väldigt positiv. I detta sammanhang bör även närhet till skyddade naturområden ingå, d,v.s. alla ska ha nära till grönska och skyddad natur. Alla värdefulla naturområden bör skyddas som naturreservat och målet bör dessutom vara minst 30% grönska i varje bostadsområde, vilket blir allt viktigare i ett förändrat klimat med fler värmeböljor och mer extrem nederbörd. Grönska och skog ger svalka och suger upp vatten vid skyfall. Bra alternativ till att åka bil (d.v.s. gång, cykel, Lidingöbanan) bör prioriteras och utvecklas och då behövs matbutik, apotek, förskola etc. nära, inom just 15-minutersstaden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *