Lidingös framtid diskuteras av Lidingöborna

Stad & Politik29 maj 2023 kl 05.06

I kväll hålls ett möte på stadshuset om lidingös framtida utveckling. Det är partierna inom oppositionen (förutom KD) som bjuder in till ett möte där de vill lyssna på Lidingöborna och representanter för öns olika aktörer i ett samtal om Lidingös framtida utveckling.

Tanken är att lyssna och inhämta förslag och tankar från medborgarna på ön, inte att själva debattera eller föra fram respektive partiers förslag.

Bakgrunden är att arbetet med en ny översiktsplan nu är igång, men oppositionen är inte inbjuden att delta i processen och det finns ingen debatt om vad Lidingöborna vill. Därför anser man att det är viktigt att lyssna till Lidingöborna.

Översiktsplanen anger hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. I översiktsplanen anges bland annat var nya bostads-, idrotts-  och handelsområden ska ligga i framtiden, samt vilka grönområden som ska värnas och hur kommunikationer ska förbättras.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen ska redovisa hur en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö ska främjas.

Här är fem områden med frågeställningar som kommer att behandlas:

1  Lidingö centrum och stadsdelarna
2  Näringslivet och samhällsservice
3  Kommunikationerna till/från och inom Lidingö
4  Bostadsbyggande, villor, radhus, flerbostadshus
5  Kultur- och idrottslivet
6  Miljö, natur och hållbarhet

Det finns möjlighet att följa debatten via Teams, även om anmälningstiden har gått ut. Det kan finnas platser kvar. Annars kommer Lidingö Nyheter att rapportera om vad som kom fram under mötet.

I höst kommer dialogen att fortsätta med en veckas möten.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *