LidingöPartiet – Vår syn på budgeten 2024

Anders Paulsen, Mikael Sens, Lars H Eriksson, Björn Rosén, Birgitta Sköld, Ulf Cederin, Jím Kenving.
Debatt6 mars 2023 kl 04.495

Tiden går snabbt och vi politiker har redan börjat arbeta med instruktioner för kommunens budget 2024.

Under 2022 hade Sverige en inflation som var tydligt högre än löneökningarna vilket skapar en tuff ekonomisk situation för många hushåll på ön. Därtill pekar mycket på att Sverige kommer att gå in i en recession 2023.

I denna tuffa och osäkra miljö känns det betryggande att Lidingö har en robust ekonomi.

LidingöPartiet kommer att verka för följande i budgeten 2024:

 1. Vi skall fortsätta arbeta med att effektivisera intern administration genom bland annat digitalisering och vi skall fortsätta att öka energieffektiviteten i våra egna byggnader.
 2. LidingöPartiet står för äkta valfrihet vilket betyder att det är viktigt att ha både privata och kommunala alternativ inom exempelvis skola och omsorg. Vi skall fortsätta att investera i och utveckla våra kommunala verksamheter.
 3. Kommunen köper många varor och tjänster externt. Vår ambition är att hela tiden bli ännu bättre på inköp. Vår egen kommunala verksamhet ger oss god insyn och kunskap vid upphandling av privata alternativ.
 4. Vi prioriterar alltid hög kvalitet i vår kommunala verksamhet och då speciellt skola, vård och omsorg – framför skattesänkningar.
 5. Vi vill investera i våra ungdomar genom ett nära samarbete med föreningslivet. Vi ställer oss positiva till utveckling av nya och befintliga idrottsanläggningar både i kommunal regi och i föreningars regi. Vi är bland annat positiva till att stödja öns idrottsföreningar genom borgensåtaganden om det finns en stabil kalkyl bakom projekten. 
 6. Vi vill undvika underhållsskulder i vår kommunala infrastruktur genom ett väl planerat löpande underhåll.
 7. Kommunen äger fastigheterna där vår kommunala verksamhet drivs och så skall det förbli, det ger ekonomisk trygghet. Vi kommer att motsätta oss försäljning av befintliga och möjliga framtida verksamhetsfastigheter. 
 8. Kommunens låga skuldsättning är en stor trygghet i oroliga tider. LidingöPartiet kommer även framöver att värna låg skuldsättning. Vi ser att framtida satsningar inom kommunal verksamhet till stor del även framgent bör kunna finansieras från egen kassa. Detta kan i rådande läge förskjuta framtida skattesänkningar något eller några år framåt i tiden.

Mot bakgrund av ovan är vår bedömning att det inte kommer att finnas något utrymme för skattesänkning under 2024. Pengarna kommer att behövas i verksamheten. LidingöPartiet kommer heller inte att medverka till någon skattesänkning 2025 om inte en god kvalité i kommunens kärnverksamheter kan garanteras. Detta finns även uttryckt i vårt gällande koalitionsprogram.

För LidingöPartiet
Anders Paulsen
Kommunalråd
Vice ordförande i Kommunstyrelsen
Ordförande i Tekniska nämnden

Björn Rosén
Ekonomiskpolitisk talesperson
Ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsen

Birgitta Sköld
Ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Ledamot i Kommunstyrelsen

Ulf Cederin
Vice ordförande i Fastighetsnämnden och Omsorgs- och socialnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsen

Jim Kenving
Vice ordförande i Utbildningsnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsen

Mikael Sens
Vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Lars H Ericsson
Partiordförande
Ledamot i Kommunstyrelsen

Kommentarer

 1. Det här är goda nyheter från Lidingöpartiet! I 9§ 3 LSS ges funktionshindrade, framförallt synskadade, rätt till ledsagarservice. År 2008 var det i Lidingö 11 personer som var beviljade ledsagarservice, 2021 uppgav staden att det var 1-3 personer. Behovet har inte minskat, tvärtom sannolikt ökat, men Lp har alltså under sin ordförandetid i omsorgs- och socialnämnden konsekvent valt att av budgetskäl slå oerhört hårt mot en liten och röstsvag grupp. Kostnaden för ledsagarservicen torde vara försumbar i kommunens budget, men vad har inte Lidingöpartiet ställt upp på för att sänka kommunalskatten. Men, nu kan vi alltså räkna med att Lidingöpartiet lever upp till de stolta orden i det funktionshinderpollitiska program som antogs av kommunfullmäktige år 2021och utarbetades av omsorgs- och socialförvaltningen under den tid Lidingöpartiet innehade ordförandeposten i nämnden. Jag ser fram emot att Lidingöpartiet omgående tar upp frågan om ledsagarservice för personkrets 3 med sina koalitionspartners, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

 2. Intressant att läsa. Dock saknade jag ordet ”kultur” och satsningar inom den sektorn, både när det gäller äldre och yngre. Man får hoppas att LP ser till så att biblioteket i år håller öppet även under helgerna på sommaren. Tidigare har det ju under många år varit stängt under åtta veckor.
  Fast det är ju inte bara en uppgift för LP. Inget av öns partier var emot detta när frågan togs upp vid en utfrågning FÖRE valet. Alla partirepresentanter var f.ö. helt överraskade att biblioteket faktiskt var helgstängt hela sommaren.
  Så, Lidingöpartister, våga driva en egen linje för en kultur värdig en kultur-ö. Här finns mycket att utveckla.

  1. Hej Jan!
   Tack för din kommentar angående kulturen.
   Vi försäkrar dig, och alla Lidingöbor, att LidingöPartiet alltid kommer att värna kulturen i alla dess former.
   Det har varit en av våra viktigaste uppgifter under många år och kommer så att förbli.
   Vad beträffar sommaröppet på biblioteket vore det självklart önskvärt om det gick att genomföra, men vi måste inse att det är en ekonomisk fråga som måste ställas i proportion till andra behjärtansvärda insatser. Vi lovar att undersöka förutsättningarna.
   I hög grad stöttar LidingöPartiet ungdomskulturen, den offentliga utsmyckningen, ett tidigt och ökat läsintresse, musik och konst – liksom Lidingö Museum och Millesgården. Nu vill vi utveckla stadshuset till att bli ett hus där det sjuder av kultur. Gustaf Dalén-salen ska rustas upp med modern teknik och annat som förbättrar förutsättningarna för högkvalitativa dans- och teaterföreställningar, konserter och mycket mer.
   Du har så rätt, Jan. Det finns mycket att utveckla inom kulturområdet – och LidingöPartiet vågar!

   För LidingöPartiet i Kultur- och fritidsnämnden
   Evelyn Lewandrowski, ledamot
   Christel Söderberg, ersättare
   John Lindberg, ersättare
   Mikael Sens, vice ordförande

 3. ”Vi prioriterar alltid hög kvalitet i vår kommunala verksamhet och då speciellt skola, vård och omsorg – framför skattesänkningar.”
  Lidingöpartiet genom Birgitta Sköld har, av just skattesänkningsskäl, valt att dra in ledsagarservicen för synskadade enligt LSS 9 § 3. Kommer du, Ulf Cederin, att prioritera hög kvalitet och återställa den livsviktiga ledsagarservicen med det snaraste?

  1. Hej Lisbeth,

   ursäkta sent svar.

   Det är alltid tråkigt att bli direkt drabbad av ändrade villkor och speciellt något så viktigt som ledsagarhjälp.
   Som du mycket riktigt säger är jag inte insatt i din fråga men kommer att undersöka anledningen till denna ändring!

   Jag, som Lidingöpartiet i övrigt, prioritera alltid hög kvalitet i den mån vi slipper höjda skatter men inom omsorg och socialverksamhet står vi fast vid bibehållen hög kvalitet!

   Jag ber att få återkomma med svar på din fråga

   Med vänlig hälsning,

   Ulf Cederin

   v Ordf OSN Lidingö Stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *