Lidingöpartiet säger nej till utökat byggande i Dalénum

Debatt9 oktober 2020 kl 06.026

Byggföretaget JM har i en bygglovsansökan ansökt om att få utvidga planområdet för Dalénum med 6,5 gånger den byggyta de har kvar inom Dalénumområdet. När förslaget var uppe i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 29 september röstade Lidingöpartiet nej till förslaget, men tyvärr röstades förslaget igenom av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Beslutet strider, som vi ser det, mot det Majoritetsprogram som finns och som är tydlig med att vi ska vara mycket restriktiva med ytterligare byggnation på Lidingö. Dalénumområdet är redan idag mycket högt exploaterat.

Lidingöpartiet menar att det föreslagna överskridandet av planområdets maximalt tillåtna bruttoarea ovan mark får ”icke önskvärda konsekvenser” i enlighet med 9 kap 31b § plan- och bygglagen. I praxis har frågan om avvikelse från en detaljplan är att anse som mindre bedömts inte enbart utifrån absoluta mått och tal utan i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter, t.ex. skalan och karaktären hos miljön.

När det gäller skalan och karaktären på den förslagna byggnaden ansluter sig Lidingöpartiet till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslagsskrivelse daterad 2020-05-28 där det står:

”Avvikelsen från gällande detaljplan avseende överskridande av den tillåtna sammanlagda bruttoarean ovan mark för huvudbyggnaderna inom planområdet med bruttoarea om 5 139 m2 bedöms av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vara av sådan omfattning att det inte kan anses förenligt med planens syfte. Avvikelsen är inte att betrakta som liten i enlighet med 9 kap 31b § plan- och bygglagen. Bygglov ska därmed avslås i sin helhet”.

Lidingöpartiet noterar att förslaget innebär en utökning av den kvarvarande byggrätten med hela 650 % (!), från 683 kvadratmeter till 5139 kvadratmeter. Omräknat i lägenheter á 100 kvadratmeter vardera ger den kvarvarande byggrätten möjlighet att bygga 7 st lägenheter, medan JM vill – och nu har fått - ett undantag godkänt som innebär möjlighet att bygga 58 lägenheter. Lidingöpartiet anser att utökningen är helt oacceptabel med hänsyn till miljön i området. Bygget kräver bl.a. flyttning av Brostuguvägen och den nya byggnaden kommer att ligga mycket nära den känsliga ekbacken upp mot Larsberg.  

Lars H Ericsson, ordf. Lidingöpartiet

Kommentarer

 1. Helt fruktansvärt. Detta bygge måste stoppas. Ekbacken är extremt viktig och måste skyddas som biotop. Ekbacken är lika essentiell som Kappsta ur miljösynpunkt och slitaget är redan nu på gränsen.
  Dessutom utlovades en park här, och så plötsligt när det dras i den pekuniära tjocktarmen, då röstar politikerna igenom hemskheter – en trend som finns i många kommuner.
  Ibland, som i Lysekil, stoppas katastrofen av andra lyckosamma händelser.
  Detta bygga måste stoppas, på riktigt, nu är det allvar!

 2. Sverigedemokraterna Lidingö sitter tyvärr inte i några nämnder, eftersom vänsterpartierna gjorde ett valtekniskt samarbete vid valet 2018, vilket innebär att vi inte har någon påverkan på ärenden innan de kommer upp i KF, om de ska upp i KF. När det gäller utbyggnaden ovan, ställer sig SD Lidingö inte bakom denna, med beaktande av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens bedömning.
  SD Lidingö genom Iréne Borgenvik Gruppledare för SD Lidingö

 3. Även Kristdemokraterna Lidingö är emot det här bygget. I Miljö och stadsbygnadsnämnden har vi en ersättarplats och vi kunde därför inte rösta nej men hade gjort så om vi hade haft rösträtt. Vi lämnade också ett ersättaryttrande och redogjorde för vår ståndpunkt.

  Att bygga ett så stort hus är en oåterkallelig handling som tar grönområden i anspråk.

  Från KD vill vi värna våra stora grönområden men lika viktiga är de små gröna oaser som finns kvar i våra mest tätbebyggda områden. Nu försvinner en bit av ett sådant område. Det är mycket beklagligt.

  Carl-Johan Schiller (KD)

 4. Tack Lidingöpartiet och andra som försöker värna den lilla rest av natur som kommer att bli kvar i Dalenum! Det är idag mer än väl känt att vi människor mår bra av gröna ytor i närområdet.
  En alltför tät bebyggelse ger heller inte utrymme för vare sig fotbollsplaner, lekplatser, planteringar eller annat som ökar livskvaliteten i det område som nu blir mångas hem.

 5. Vore intressant med kommentarer, om varför de röstat för detta, från de ”gröna partier” (C & MP) som är för att bygga i det område som utlovats bli en park.

 6. Dalenum är redan Lidingös skamfläck med alltför komprimerad stadsbebyggelse, avskyvärda fula och halvtomma spårvagnshallar och en skyskrapa. Ravinen 22 står som ett skelett men ingen bryr sig. Vad vinner man med att försöka stoppa Ekholmsnäs Golf ? Den politiska splittringen ovan visar att man inte kan ha förtroende för något parti.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *