Lidingöpartiet (LP) i möte med företrädare för Lidingös villaägare

Runt bordet från höger till vänster Hans Lefvert, Centrala Lidingö Villaägarförening, Gunnar Östlund, Bosöns Villaägarförening, Rutger Palmstierna, Mosstorps Villaägarförening, Alf Lundberg, Lidingövillor - Villaägareföreningar i Samverkan, Sven-Erik Sköld Käppala Villaägarförening, Björn Rosén, ekonomiskpolitisk talesperson (LP), Birgitta Sköld, kommunalråd (LP) och Anders Paulsen, kommunalrådskandidat (LP). Ej i bild, Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet. 
Lidingö9 maj 2022 kl 04.151

Med anledning av den viktiga debatten om nytt Kulturmiljöprogram för Lidingö träffade Lidingöpartiets politiska ledning den 4 maj företrädare för Lidingövillor - Villaägareföreningar i Samverkan (LVS). Samtliga var ense om att det behövs ett tydligt omtag när det gäller förslaget till nytt Kulturmiljöprogram. Programmet måste ta tydligare hänsyn till äganderätten och de enskilda fastighetsägarna på ön måste kunna känna trygghet i vad som gäller för just deras fastighet.

Lidingös villaägarföreningar - till stor del företrädda av Lidingövillor - Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är naturligtvis mycket viktiga intressenter i arbetet med att utforma ett nytt Kulturmiljöprogram, säger Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen. Diskussionen utmynnade i att ett projekt under en erfaren och kunnig projektledare bör startas av Lidingö stad omgående efter valet och att Lidingövillors representanter ska utgöra en viktig referensgrupp i arbetet. 

Kommentarer

  1. Det känns som det omtalade Kulurmiljöprogrammet har och har haft en mycket långvarig och mödosam väg mot ett förverkligande.
    Det vore intressant om någon från majoriteten ville kommentera denna senfärdighet och vad den beror på. Samt hur den framtida planeringen ser ut. För mig liksom för många andra Lidingöbor tror jag detta är en viktig fråga. (I den mån man vet om ärendet). Vad säger oppositionen?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *