Lidingöpartiet går till sjöss

Stad & Politik27 mars 2022 kl 04.38

Anders Paulsen som är Lidingöpartiets etta på vallistan inför valet i höst har en lång bakgrund som båt- och skärgårdsmänniska.

Anders grundade 1992 den marina gymnasiefriskolan Marina läroverket i Danderyd. Han var sedan kvar på skolan som VD fram till i februari 2022, alltså i 30 år. Anders har en sjöbefälsutbildning från Chalmers i botten med ett antal påbyggande vidareutbildningar i ekonomi, juridik och logistik främst inom det marina yrkesområdet.

  • Lidingö är en skärgårdskommun med ett stort antal båtintresserade invånare och många mycket aktiva och välskötta båtklubbar. Lidingö Stad bör aktivt uppmuntra och stödja båtlivet på ön. Jag kommer att jobba intensivt för ett sunt utvecklande och förädlande av båtlivet på ön – säger Anders Paulsen.

Den sjöbundna kollektivtrafiken har på ett positivt vis utvecklats under senare år. Lidingöborna har fått några alternativa färdsätt med båt för jobb- och skolpendling.

  • Jag och Lidingöpartiet är övertygade om att det går att väsentligt förbättra och bygga ut kollektivtrafiken till sjöss för oss Lidingöbor. Täta turer året runt med miljövänliga fartyg, varför inte eldrivna, som trafikerar fler Lidingöbryggor. Vi vill enkelt kunna ta oss in till stan, till grannkommunerna och ut i Stockholms fantastiska skärgård. Jag kommer aktivt verka för att Region Stockholm/Waxholmsbolaget ska prioritera Lidingöbornas önskemål när beslut om framtida utvecklingsprojekt till sjöss tas.

För Lidingöpartiet är det särskilt viktigt att skärgårdsbåtarna året runt fortsätter att gå till och från Strömkajen i Stockholm och därmed även angöra Lidingös huvudbrygga, Gåshaga brygga, så att vi Lidingöbor lätt kan komma ut till huvuddestinationerna i skärgården utan att behöva byta båt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *