Lidingöpartiet får massiv intern kritik Fem toppnamn hoppar av

Stad & Politik16 januari 2019 kl 15.32

Toppstyrt, bristande ledarskap, bristande transparens. Lidingöpartiet har interna konflikter som nu resulterat i att fem medlemmar lämnar partiet. En skrivelse har skickats ut till vissa av partiets medlemmar i vilken kritiken inte är nådig över hur partiets ledning har agerat. Fyra av avhopparna har kommunala uppdrag. Ett av uppdragen innehas av Pia Wieck som fram tills nu varit politisk sekreterare för Lidingöpartiet. Hon har också andra tunga uppdrag, bland annat ordinarie ledamot i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ordinarie ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.  

– Det har varit saker länge som vi inte kan stå för internt, säger Pia Wieck. Det är inte kul längre. Jag tyckte inte att det var så när jag började i politiken; det är en hel del beslut som fattats av för få personer. Jag är idealist och jag vill dra in många människor när det gäller att fatta beslut som gäller vårt parti, säger hon.

Det saknas många gånger en vilja att involvera större grupper vid beslut. Det har även framkommit att partiets stadgar inte alltid följts ordentligt, med den effekt att demokratiska principer blir lidande” står att läsa beträffande toppstyrningen av partiet.
 I den interna skrivelsen står också att kommunalrådet (Birgitta Sköld) har handlat i egen sak i stället för att se till partiets bästa. ”Kommunalrådet har i förhandlingar ställt krav gällande eget arvode, utan att först förankra beslutsgången med partiets utsedda förhandlingsgrupp. ”

Har ni inte fått ordentlig insyn i Birgitta Skölds ekonomi?
– Man får ha bisysslor när man är kommunalråd, men vi tycker inte att det har internt kommunicerats på ett sätt så att alla har förstått hur många bisysslor hon har. Det har inte varit tillräckligt transparent. När det nu har uppdagats, tycker vi att det inte har stämt med det vi fått veta, säger Pia Wieck. Vi bryr oss inte om hennes privata ekonomi. Det handlar bara om bisysslor, andra uppdrag.

När det gäller arvodesskandalen uppger de fem som lämnar partiet i sin skrivelse att många i partistyrelsen velat lägga locket på, ligga lågt och hoppas att Lidingöborna glömmer.
”Det gick till och med så långt att kommentarer som vi ska inte bry oss om vad Lidingöborna säger, yttrades”, står det också i skrivelsen.
Både moderaterna och liberalerna gick sent omsider ut till Lidingöborna och försökte dämpa reaktionerna men Lidingöpartiet hördes aldrig av.

Förutom Pia Wieck lämnar Sten av Klinteberg, Peo Frosteus, Cecilia Frosteus och Thomas Wingstedt partiet. Samtliga har tunga uppdrag inom partiet.
Pia Wieck vill gärna betona att de fem som väljer att hoppa av partiet, dock fortfarande står för partiets allmänna politik.

Värt att notera är att i stort sett samma sak inträffade efter valet 2014 (se Lidingösidan onsdagen den 19 november 2014). Då kunde man läsa på Lidingösidan "…har den nya partiledningen agerat annorlunda och mer satt värde på egen makt än partiets bästa och raserat andan i vårt parti. Vårt missnöje har medfört att vi inte längre har förtroende för ledningen och dess agerande. Vi har därför beslutat att med omedelbar verkan lämna Lidingöpartiet.” Bland de fem som då lämnade partiet 2014 var partiets grundare Inger Damberg.

Lidingö Nyheter har sökt kommunalrådet Birgitta Sköld och Lidingöpartiets ordförande Lars H Ericson, men ännu inte fått någon kommentar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *