Lidingömoderaterna värnar båtlivet

Hans Barje (M) träffar Gurra Krantz från Gåshaga Marina. 
Debatt18 maj 2022 kl 04.292

Lidingö behöver fler båtplatser. Det är en fråga som vi Lidingömoderater driver i Lidingö Båtråd som är ett samarbetsorgan mellan Lidingö Stad, politiken och Lidingös elva båtklubbar.

Det senaste året fick cirka 100 Lidingöbor en ny båtplats, men tyvärr är det många fler som står i kö. Idag finns det 2100 båtplatser och väntetiden är ungefär 5 år. Detta vill vi försöka minska genom att bland annat utveckla Skärsätra Båtklubb med 80 platser och löpande förtäta med fler bryggor i andra båtklubbar. Vi vill se över vilka båtklubbar som kan förtätas och hur staden kan hjälpa för att söka nya tillstånd.

Som ett komplement till de föreningsdrivna båtklubbarna finns det större kommersiella marinor, som Gåshaga Marina och Lidingö Varvet.

För att än bättre kunna driva frågan om fler båtplatser och bättre båtliv på Lidingö har jag, Hans Barje (M) ordförande i Båtrådet på Lidingö, besökt Gåshaga Marina och ägaren Gurra Krantz. Under besöket fick jag en presentation av företaget och en viktig påminnelse om att även helt kommersiella företag bidrar till gott båtliv på Lidingö.

Gåshaga Marina är en helt kommersiell verksamhet som inte erhåller några bidrag från staden. De har i dag tio anställda, cirka 300 båtplatser i sjön och cirka 200 platser för vinterförvaring, till allt från 6- till 100-fotsbåtar. 85 procent utgörs av motorbåtar medan sju stycken är el-båtar, ett antal som vi hoppas kommer öka.

I Gåshaga finns ett stort marint båtkluster med flera starka företag. Dessa verksamheter måste få utvecklas och långsiktigt säkerställas så att det inte blir ett krav på att bygga bostäder på deras mark. Lidingö behöver duktiga lokala företagare som ger bra service till våra Lidingöbor. 

Vissa båtägare vill göra allt själva och vara aktiva i en båtklubb medan andra vill köpa 100 procent av servicen. Därför förespråkar vi valfrihet även i båtlivet! Varje båtägare ska själv kunna välja utefter plånbok, livspussel och intresse.

Vi Lidingömoderater vill fortsätta att stärka Lidingös båtliv, oavsett om det är föreningsdrivet eller kommersiellt. Lidingö ska vara en levande båt- och skärgårdsö och vi vill att fler Lidingöbor ska kunna få en båtplats på ön så att sjön och vår vackra skärgård blir tillgänglig för fler.

Hans Barje (M), Ordförande Lidingö Båtråd

Kommentarer

  1. Hej,
    två ytterligare förslag:
    1. man får ha maximalt en båtplats per familj/hushåll
    2. är man inte längre folkbokförd på Lidingö så dras båtplatsen in

  2. Ytterligare ett förslag
    Att man, som i Danderyd, får hyra ut sin båtplats i 2 år

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *