Lidingömajoriteten: ”Värna Lidingös unika särprägel”

Debatt2 september 2020 kl 06.171

Lidingö är en fantastisk plats att bo och leva på. Lidingöborna vet att den unika särprägeln med närhet till Stockholms pulserande stadsliv samtidigt som vi har båt‐, bad‐ och skärgårdsliv precis runt knuten är något alldeles extra. Det måste vi värna och utveckla på ett försiktigt sätt och därför påbörjas nu arbetet med en ny översiktsplan.

Lidingö är unikt, sa Lidingömajoriteten redan när vi tillträde. Vi har nära till Stockholms stora utbud av kultur-, nöjes- och restaurangupplevelser och vi är en grön oas med fina möjligheter till rekreation. Det finns goda möjligheter till båt-, bad- och skärgårdsliv på ön och många Lidingöbor njuter av de goda möjligheterna till friluftsliv. Det måste vi värna och varsamt utveckla för att behålla vår unika särprägel.

Nuvarande översiktsplan är från 2012. De senaste åtta åren har mycket hänt på Lidingö och det är tydligt att översiktsplanen inte längre är aktuell i alla delar. Lidingö har en ny inriktning och således behöver också Lidingö stads styrdokument uppdateras.
Vi har därför gett direktiv till en ny översiktsplan som är i samklang med Lidingömajoritetens mål om en grön ö.

Lidingömajoritetens utgångspunkt för mark- och byggpolitiken är att exploatering ska genomföras med försiktighet för att komplettera existerande bebyggelse där boendemiljön behöver förbättras. Majoriteten har inte som självändamål att Lidingös invånarantal ska öka, utan att de som bor här i dag ska trivas.

Lidingömajoriteten kommer fortsatt värna Lidingös unika särprägel i närheten av Stockholm och som en grön oas.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *