Lidingöliberalernas budget: Vi rustar Lidingö för framtiden under krisåret 2024

Satsa på grundskkolan, säger Liberalerna. Foto: Ingimage
Debatt15 november 2023 kl 04.53

Inför det kommande krisåret 2024 ser Lidingöliberalerna möjligheten att stärka Lidingös kärnverksamheter genom satsningar och politiska prioriteringar. Med en särskild inriktning på vård, skola och omsorg, presenterar Lidingöliberalerna en budget för 2024 som innebär en betydande satsning på att rusta Lidingö för framtiden.

I kontrast till majoriteten tillför Lidingöliberalerna 57 miljoner kronor mer i sin budget för 2024 än partierna i majoritet. Dessa medel kommer från stadens överskottsfond i Skandia. Med Lidingöliberalernas budget får stadens verksamheter som helhet full kompensation för pris- och löneökningar.

Lidingöliberalerna är kritiska till de styrande partierna, Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna som väljer att använda Skandia-pengarna för att avbetala på en av Sveriges lägsta pensionsskulder, trots att detta medför kostnader på 20 miljoner i skatter och avgifter

– I detta svåra läge ska vi prioritera pengar till verksamheterna och inte slösa bort 16 miljoner kronor på förbetalning av löneskatt till staten och 4 miljoner kronor till Skandia. Det är en orimlig prioritering i en ekonomiskt utmanande tid. I stället för att dra in på personal kan vi kompensera för pris- och löneökningar med över 36 miljoner i satsningar på skolan och omsorgen, säger Suzanne Liljegren (L), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen.

Lidingöliberalernas prioriteringar inför 2024:

Skolan och omsorgen: +36,3 miljoner kronor

  • Nej till besparingar.
  • Satsa på grundskolan med ökade resurser.
  • Rekrytera fler förskollärare och legitimerade fritidslärare.
  • Rädda Nattugglan.
  • Inför luftkonditionering på äldreboenden, öka antalet trygghetsboenden och satsa på förebyggande insatser, samt höj kvaliteten inom hemtjänsten.

Viktigaste satsningarna inför 2024:

Tillför extra resurser: +43,2 miljoner kronor

  • Vänd den tillfälliga ekonomiska svackan till en möjlighet att rusta Lidingö för framtiden.
  • Satsa på att rekrytera personal inom bristyrken såsom förskollärare, grundlärare, socionomer och inom omsorgen.
  • Avstå från besparingar och fokusera på att stärka personalstyrkan.

Största utmaningarna inför 2024:

  • Lösningen på årets djupa men tillfälliga ekonomiska svacka är inte att dra ner på personal för att 2025 växla upp igen.
  • Ryckighet i budgeten gynnar varken Lidingöborna eller de verksamheter som staden bedriver. Lidingöborna är beroende av en stabil och hållbar ekonomisk planering.

Suzanne Liljegren
Gruppledare för Lidingöliberalerna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *