Lidingöliberalernas budget 2024: Vi rustar Lidingö för framtiden

Debatt20 november 2023 kl 04.41

Det kommande året innebär ekonomiska utmaningar, men för Lidingöliberalerna är det också en unik möjlighet att rusta vår stad starkare inför framtiden. Vi står inför en djup men tillfällig ekonomisk svacka som redan året därpå återgår till mer normala ekonomiska förutsättningar. I denna situation behöver vi överbrygga svackan och inte ägna oss åt personalneddragningar. Vi presenterar en proaktiv budget och sätter vård, skola och omsorg i första rummet.

I skarp kontrast till majoritetens budget, väljer Liberalerna att inte göra 43 mkr i besparingar på verksamheterna. Från stadens överskottsfond i Skandia tillför vi i stället 57 miljoner kronor mer än styret och säkerställer att våra viktiga verksamheter, på helheten, får full kompensation för pris- och löneökningar. Det är en fråga om att göra rätt val i en tid av ekonomisk prövning.

Motsatsen är tydlig i den budget som stöds av Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna. Deras prioritering är att använda överskottsfonden i Skandia till att betala av på en av Sveriges lägsta pensionsskulder. Vi anser att den lösningen är kostsam och ologisk eftersom 20 miljoner kronor av överskottsfonden går till skatter och avgifter i stället för att stärka våra verksamheter. Det är en orimlig prioritering i en tid då varje krona bör investeras i vår stad och dess invånare.

I dessa utmanande tider behöver vi en ledning som satsar på framtiden i stället för att vara defensiv. Vi motsätter oss att dra in på personal. Istället föreslår vi satsningar på över 36 miljoner kronor i skolan och omsorgen. Vi säger nej till besparingar och ja till att stärka grundskolan, rekrytera fler förskollärare och legitimerade fritidslärare. Nattugglan räddas, äldreboenden får luftkonditionering, och planeringen av nya trygghetsboenden börjar nu. Vi satsar på förebyggande insatser samt höjer kvaliteten inom hemtjänsten. Och vi stärker upp budgeten med 1 mkr till bättre snöröjning!

Vi är medvetna om det kommande årets utmaningar, men nu är inte tid för ryckighet och kortsiktighet. Nu är tid för politiskt ledarskap, en aktiv, offensiv politik och en budget som rustar Lidingö för framtiden!

Suzanne Liljegren (L), gruppledare för Lidingöliberalerna
Mats Jonsson (L), ordförande i Lidingöliberalerna
Erik Öberg (L), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Göran Tegnér (L), ledamot i tekniska nämnden
Martin Norrby (L), ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Bertil Östberg (L), ledamot i omsorgs- och socialnämnden
Maria Wall Petrini (L), ersättare i tekniska nämnden
Mattias Reinholdson (l), ersättare i kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *