Lidingökvinnor: Hedvig Charlotta Nordenflycht

Hedvig Charlotta Nordenflycht, olja av Ulrika Pasch.
Historia22 augusti 2021 kl 04.431

Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) var vid mitten av 1700-talet den mest framgångsrika och uppskattade kvinnliga författaren i Sverige. Hon hävdade i dikt och prosa att kvinnan var intellektuellt jämställd med mannen.

Enligt Sture Allén i Svenska Akademin var hon en poet, som skrev direkt ur hjärtat. Hedvig Charlotta kämpade en stor del av sitt liv med sin försörjning, men hade god förmåga att skaffa förbindelser och fick beskyddare bland riksdagsmän och av drottning Lovisa Ulrika. Under en kort tid var Hedvig Charlotta bosatt på Lidingö.

Hedvig Charlotta föddes i Stockholm. Hennes far var framgångsrik och välbärgad. Hon var begåvad och brådmogen, fick samläsa med sina bröder och kunde läsa innan hon fyllt fem. Vid åtta kunde hon spela cembalo efter noter. Nitton år gammal gifter sig hon med den 35-årige prästen Jacob Fabricius och flyttar med honom till Karlskrona där han blir amiralitetspräst. Makarna hade en stark själarnas gemenskap, men redan i december samma år avlider han i lunginflammation. Sorgeåret tillbringar Hedvig Charlotta ensam i ett litet torp på Lidingö. Man tror sig veta att det var torpet Rännilen, beläget vid Tyktorpsvägen intill Värtans strand.

Under detta år tillkom Hedvig Charlottas mest kända diktsamling ”Den sörjande Turtur-Dufvan”, som med sina starka känslor var något nytt i svensk poesi! I sorgekvädena behandlas meningen med tillvaron och varför Gud låter lidandet drabba dygdiga människor. Dikterna, försedda med musikangivelser, var tänkta att sjungas. ”Hon har valt till boning en enslighet, varest stillheten regerar överallt, undantagandes i hennes hjärta. Vid sjökanten på denna ensliga ställning beskådar hon vågorna, dem hon blandat med sina tårar”

Hedvig Charlotta beklagar i sina minnesanteckningar bristen på systematisk utbildning för kvinnor i sin dikt från 1741, då hon bodde på Lidingö: ”Fruentimmers Plikt att uppöva deras Vätt.  Dumma lag, du blinda sed, som av nedrig avund ljuder, när du Evae Kön förbjuder, att Parnassen komma ved. Att du först har fått din fart ur en svag och manlig hjärna, som sitt välde velat värna, är väl utan tvivel klart. Ack i dumma tyranni, nån det vår värld förbättrar, att halva släktet stängs i dumhets trånga fjättrar.”

Sinar multishot - 4 skott

Hedvig Charlotta var en av den svenska litteraturens kvinnliga förgrundsfigurer. Hon ansåg att kvinnans påstådda underlägsenhet var ett resultat av att ha utestängts från kunskap och bildning. Hon gav ut tre diktsamlingar under pseudonymen ”En herdinna i Norden”.Vid slutet av 1750-talet gjorde Hedvig Charlottas sämre ekonomi att hon bosatte sig på landet nära Skokloster. Där fångades hon av en ny kärlek; den sjutton år yngre Johan Fischerström, som dock inte besvarade hennes kärlek.  Hon skrev då sitt mästerverk ”Öfver en hyacint”.                  

Lidingö Nyheter publicerar under sommaren och hösten en serie artiklar under namnet ”Lidingökvinnor” i samarbete med Lidingö Hembygdsförening och Lidingö museum. I början av december kommer en utställning på museet med samma namn.

Ann Collste

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *