Lidingökoalitionen initierar ett omtag i frågan om hundhagen i Furutorp

Debatt21 april 2023 kl 04.3920

Med anledning av de synpunkter som framkommit, både från närboende och hundägare, efter beslutet att minska storleken på hundhagen i Furutorp (samtidigt som två nya hundhagar byggs, en vid Koltorp och en i Högberga) planerar den styrande koalitionen i Tekniska nämnden (LP och M) att göra ett omtag i hela frågan.

Som saken utvecklats finns en risk att varken de boende runt Furutorps hundhage eller hundägarna långsiktigt blir nöjda med det förslag som nu ligger.

Tekniska förvaltningen kommer att få ett uppdrag att titta på en ny lösning där målsättningen är att hitta en helt ny plats för en stor hundhage. Vi kommer att titta på möjligheten att flytta hela hundhagen till en ny plats där inga kringboende finns och där det finns goda parkeringsmöjligheter, säger ordförande i Tekniska nämnden, Anders Paulsen, LidingöPartiet.

Frågan om en förändring av hundhagen i Furutorp har ursprungligen kommit upp efter starka klagomål från närboende om störningar från verksamheten. I det förslag som just nu ligger är planen att minska ytan för hundhagen så att den kommer längre bort från bostadsbebyggelsen.

Efter att ha tagit del av både närboendes och hundägares reaktioner efter beslutet om minskning av hundhagen har vi kommit fram till att Furutorp sannolikt inte är den ideala placeringen över huvud taget, därför gör vi nu ett omtag i hela frågan. Äganderättsfrågan är viktig för Lidingökoalitionen därför kan de närboendes synpunkter inte ignoreras bara för att de är i minoritet i förhållande till hundägarna, avslutar Anders Paulsen.

Innan frågan är färdigutredd görs ingen förändring av storleken på den befintliga hundhagen i Furutorp. Vi hoppas skyndsamt under våren kunna komma med ett nytt förslag om hur hundhagsfrågan kan lösas.

Anders Paulsen, LidingöPartiet
Ordförande i Tekniska nämnden

Kommentarer

  1. Det var tal om den platsen tidigare men pga att dom badande använder ytan till parkering samt att den ytan gör intrång på hjortarnas område så lades det förslaget ner.

 1. Ta väldigt gärna ett rejält omtag även gällande den planerade hundhagen i Högberga!

  Hundhagar bör inte som i fallet Högberga placeras i opåverkade naturskogsområden. Hundhagar bör placeras på redan påverkad mark, inte där de leder till en fragmentering av ett opåverkat skogsområde som i Högberga.

  Placera istället hundhagen i Högberga invid Gåshagaleden så att skogen inte fragmenteras! Kom ihåg att hundägare trots allt är en liten minoritet och att de flesta Lidingöbor uppskattar att våra vackra och lugna naturskogar inte påverkas av hundhagar eller andra störande installationer.

   1. Om det stämmer att hundrastgården i Högberga ligger invid Gåshagaleden låter det perfekt.

 2. Bra initiativ om en helt ny hundhage! Det löser alla tidigare bekymmer för samtliga inblandade!

  Susanna Baconcini
  Ersättare Omsorg och Socialnämnden (LP)
  Ordförande Tillgänglighetsrådet (LP)
  Tillika hundägare på Lidingö

 3. Breviksbadet står tomt nio av årets tolv månader och skulle då kunna fungera som hundhage.Redan instängslat dessutom. Bara en tanke.

  1. Du anar inte hur många som skiter i att plocka upp efter sina hundar, tror ingen förälder vill ha sitt barn tuggande på hundskit.

 4. Nu när marken inte längre behövs för kommunala ändamål ska den i sann M anda säljas ut. Staden ska inte äga mark i onödan. Att den ligger inom ett naturvårdsområde möter inga ideologiska hinder. Hundägarna kan organisera sig i en ideell förening och i sann kapitalistisk anda anordna en crowdfunding för att köpa marken.

 5. Centerpartiet gläds åt beskedet att man gör ett omtag kring Furutorp.
  Centerpartiet tolkar att den största problemet för de boende i Furutorp varit hur besökarna till hundrastgården parkerar sina bilar.
  Vi har haft samtal med Anders Paulsen, ordförande för tekniska nämnden och tillika Lidingöpartiets kommunalråd, om att kan vänta med att förändra hundrastgården i Furutorp tills de nya hundrastgårdarna är klara.
  Detta gav Anders Paulsen även skriftligt besked om till kommunfullmäktige redan under veckan som gått.
  När de nya hundrastgårdarna är färdiga så kan vi ha ett nytt läge då trycket på hundrastgården i Furutorp har minskat och det som idag upplevs som ett problem kanske inte längre är ett problem.
  Finns problemen kvar med stökig gatuparkering så behöver det lösas med nya parkeringsplatser. Behöver man ta en del av hundrastgårdens yta i väst så vill Centerpartiet kompensera ytan i öst. Naturligtvis måste hundägare med funktionsvariation också lätt kunna ta sig till hundrastgårdar.
  Vi uppskattar möjligheten att föra samtal och tillsammans resonera fram till det bästa beslutet framför att låsa fast sig vid olika positioner.
  Vi tror att det går att hitta lösningar där alla Lidingöbor blir nöjda.

  Gabor Sebastiani
  Gruppledare Centerpartiet Lidingö

 6. Vintertid skulle delar av Kottlasjön kunna bli en pop up hundrastgård. Detsamma gäller utanför Grönsta gärde.

 7. Har ni tänkt på att ni är fast i biltänkandet? Kan man åka dit med elcykel, flatcykel, elfordon av mindre slag? Är det möjligt att rasta sin hund utan EN rastgård, utan kanska flera utspridda, eller kanske rasta djuren i naturen med koppel? Finns det städer/kommuner i Sverige där det funderar utan en enskild stor sådan? Har ni tänkt på hur det ser ut i ett globalt perspektiv? Kan ni tänka er att inte gynna bilismen? Kan ni tänka er att strunta i p-platser? Plantera träd och gynna migrationen av urskog istället? Kan ni tänka er att rent allmänt gynna naturen? Förbjuda folk att såga ner sina träd? Utöka naturreservaten? Är ni medvetna att ovanstående är något ni måste göra för att klara god hälsa, klimatmål och hållbarhet? Med vänliga hälsningar från en gammal forskare.

  1. Tack för väldigt kloka frågor och tankar Gunvor! Ja precis, när man har gjort sig fri från ”biltänkandet” ser man plötsligt fler möjligheter. Kanske måste inte varje familj ha egen bil och hund? Har själv som familj fattat beslutet att inte ha bil. Spårväg, båt, gång och cykel ger frihet. Lidingös högsta prioritet borde vara att skydda all värdefull skog i naturreservat och satsa på fler träd och grönska. När färre åker bil kan p-platser omvandlas till parkmark.

   1. Varmt tack Michael! Ja, ännu klokare från dig – ja, en P-plats i sig kan ju bli en liten (eller stor) plätt natur, och även där hundar kan rastas (kanske flera lokala ställen, så att de slipper åka till någon stor hundrastplats långt bort).

 8. Tänk om hundägare klarade av att respektera de zoner på lokaltrafiken, inklusive båtlinje 80, där pälsdjur INTE får vara? Men det är oerhört svårt har det visat sig, speciellt om det är pensionärer eller föräldrar med barn – de tillåter till och med att hundarna sitter på sätena som tillhör den pälsfria zonen.

  Very Importent Dog Owners NEEDS to LEARN att ta hand om sina hundar, respektera allergiker och klara av att gå några meter extra för att att inte sitta i pälsfria zoner. Utan att man skall behöva säga till!

  Hundägare verkar vara mycket lata helt enkelt.

  1. Vi hundägare är nog inte latare än normallidingöbon. Troligen tvärtom. Skaffar man hund går man ut på 3-4 promenader/dag. Du vet väl att hundägare därigenom lever längre än genomsnittsmedborgaren. Så skaffa hund.
   Jag har aldrig upplevt hund på fel vagn i tunnelbanan. Men jag kan tänka mig att några stiger på närmsta vagn om tåget skall gå omgående. Särskilt om man är pensionär eller barnfamilj kan det bli svårt att hinna med att nå rätt vagn.

   1. Om jag skriver allergi, och pälsdjur – hur tror du då att det går att kombinera med hundägande???

    Och bevisligen är hundägare lata, de tar bilen till hundhagen eller till någon naturplats – sedan går de en sväng, och tar sedan bilen hem igen. Eller båten då, som jag anmärkte, eftersom hundägare inte orkar gå de fåtal meter in i båtarna där pälsdjur får vistas.

    Det är ren lathet att inte orka visa respekt för dem som inte tål pälsdjur!

 9. flera hund hagar runt om lidingö förslagsvis NÄSET samt grönsta
  Torsvik ( om yta finns )

 10. Jag skulle vilja veta varför rastgården ska flytta, vilka skäl som ligger bakom dvs mer än bara att husägarna anser att de blir störda. Svårt att lösa problemet om man inte riktigt vet vad som ska lösas.
  Sen vore det bra om man hade börjat med en dialog med hundägarna. Alltid bra att försöka ha en dialog innan problemet eskalerar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *