Lidingöföretag i Coronatider

Näringsliv28 april 2020 kl 05.191

I samarbete med Lidingö Näringsliv presenterar vi ett antal Lidingöföretag som beskriver hur de klarar Coronakrisen. Exemplen är hämtade från Lidingö Näringsliv debatt på facebook.

Sting Free AB: Tyvärr har min innovation blivit försenad på grund av corona”

… säger Bengt Wiberg, som driver innovatonsföretaget Sting Free AB, som utvecklar svidfria portionsprodukter för snus och tobaksfritt snus.

Hann precis göra tester i Sverige utifrån mitt godkända patent, innan virusutbrottet kom, som glädjande nog bevisade att innovationen kan tillverkas industriellt i befintliga produktionsanläggningar för porttionssnus. Motsvarande tester utomlands är tyvärr pausade nu.

Sedan flera veckor jobbar jag hemifrån då jag är 62år, diabetiker, överviktig och tillhör riskgruppen. Det finns dock många saker man kan göra för sitt företag via webben. Just nu håller jag på med en enkätundersökning till Sveriges tandläkare som handlar om munhälsa och snus. Har passat på att utöka styrelsen med två personer och vi arbetar nu på distans för kommande lansering.

Ser ett enormt problem för tusentals av Sveriges Start-up bolag. Anledningen är att de flesta av dessa är beroende av sitt ordinära arbete och/eller finansiärer för att klara uppbyggnaden av sina företag och i dessa tider har många blivit arbetslösa, varslade eller permitterade.
Många start-ups kanske inte vågar- eller har möjlighet att öka sitt aktiekapital för att inte företaget ska gå i konkurs. Investeraravdraget borde därför utökas till att också innefatta aktiebolag utan anställda, något som jag också arbetar för.

Kommentarer

  1. Många håller tummarna för startups ska bli nya exportprodukter så att Lidingö kan bidra till välfärden på andra sätt än transfereringar via Robin Hood skatt.
    Bengt har en produkt, rätt i tiden för att minska luftföroreningar. Se här slutsatser från rapport (ännu ej review-ad):
    Nedstängningen av länder till följd av coronapandemin har lett till en rejäl minskning av luftföroreningar. Utsläppen av kvävedioxid har minskat med 37 procent och utsläpp av partiklar mindre än 2,5 miljondelar (ppm) har fallit 10 procent, under en 30-dagarsperiod som avslutades 24 april, jämfört med året innan.

    – Du kan jämföra det med att alla i Europa slutade röka under en månad, säger huvudförfattaren Lauri Myllyvirta vid Helsingforsbaserade centret för forskning för energi och ren luft, CREA.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *