LIDINGÖFÖRETAG I CORONATIDER

Näringsliv15 maj 2020 kl 05.35

I samarbete med Lidingö Näringsliv presenterar vi ett antal Lidingöföretag som beskriver hur de klarar Coronakrisen. Exemplen är hämtade från Lidingö Näringsliv debatt på facebook.

Sigbladh Ekonomi: Det är mycket extra rådgivning just nu …

… säger Thomas Nicklasson som driver redovisningsbyrån Sigbladh Ekonomi, i Stockby.

Vi har normalt högsäsong just nu, då alla bokslut fortfarande ska göras trots Coronapandemin, men dessutom är många av våra kunder oroliga och vi har både fått mer att göra och en mer rådgörande roll.

Överlag är det mindre påverkan på våra kunders företag än vad vi förväntat oss, så här långt. Än så länge är det bara 5–10% av alla våra kunder som är påverkade ekonomiskt och det är främst konsultbolag inom design, utbildning, it och kommunikation, samt aktörer inom restaurangbranschen och hotellbranschen. Deras uppdrag har raskt blivit bortskalade av de stora aktörerna, som också måste se över sina verksamheter.

Vad gäller rådgivning kommer de flesta frågor runt permitteringsregler, sjukfrånvaro, karensdagar och sänkta arbetsgivaravgifter. Företagen gör allt för att försöka klara sig utan lån, då räntorna är så höga. Men det finns också företag som vi ser växer och det är företag som levererar till sjukvården.

Tror tyvärr att situationen kommer att bli värre då många större företag går i konkurs, eller skruvar åt sin verksamhet ännu hårdare. Vi kommer troligen så småningom själva påverkas genom att vi kommer få svårt att få betalt för våra tjänster. Men vi försöker ta en dag i sänder.


Sundström Safety: Informations- och utbildningsbehovet av andningsskydd nu i coronatider är mycket stort …

… säger Ivan Sundström som driver Sundström Safety, som utvecklar, tillverkar och säljer olika typer av industriella andningsskydd.

Företaget startade 1926 har sitt kontor på Lidingö på Stockholmsvägen, fabrik i Småland och säljer via grossister över hela världen: Våra slutkunder hittar man i de flesta typer av tillverkningsindustri, men också hos ambulans och brandförsvar.

Nu i Coronatider har det blivit stor fokus från sjukvården på bland annat skyddskläder, visir samt andnings- och munskydd. Också Sundströms försäljning av dessa produkter har ökat rekordartat i konkurrens med de stora drakarna som 3M och Honeywell.

Samtidigt är det oerhört viktigt att veta vilka skydd som ska användas var och det finns tre olika säkerhetsklassningar. Jag lägger stor vikt vid detta och undervisar och informerar om detta på LinkedIn och Facebook. Det är skillnad på andningsskydd och andningsskydd.
Vissa skyddar du dig själv och vissa skyddar du andra från att bli smittade och vissa har bägge funktionerna. Om det blir fel kan det komma att väckas åtal om arbetsmiljöbrott när detta har blåst förbi. Arbetsgivaren har det fulla arbetsmiljöansvaret.
Våra andningsskydd ska normalt inte användas i vården av patienter eftersom vi bara skyddar den som använder våra skydd. I sjukvården används våra produkter främst av underhållspersonal.

Ännu en gång vill jag betona vikten av utbildning, att använda godkänd utrustning samt att skapa rutiner för hur, var och när olika skydd ska användas, bytas och underhållas i sjukvården i Coronapandemin.

Besök oss på Facebook: @SundstromSafetyAB
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sundström-safety-ab/?originalSubdomain=se


Christinaskolan: Vi lever i två olika världar …

… säger Åsa Johansson, rektor och Amanda Schutz, vd för Christinaskolan på Läroverksvägen.

I skolan är det mesta som vanligt, lektionerna ska hållas och betygen ska sättas men eftersom det är många pedagoger som är sjuka har vi i våra arbetslag om 8–9 personer beslutat att stötta och täcka upp mer för varandra än vanligt. Det gäller speciellt för högstadiet och fritidshemmet.

När eleverna kom tillbaka från sportlovet fick de som varit i Italien och andra riskområden vara i karantän och inte komma till skolan och efter två veckor valde vi att stänga skolan under två veckor, med distansundervisning, så om det blir värre igen så vet vi hur man gör.

Vi arbetar mycket med krishantering och många föräldrar känner stor oro och vi har därför infört obligatorisk läsning på internet av alla budskap och information som går ut från skolan. Före påsk var 35% av eleverna och lärarna frånvarande då de var förkylda, hostiga och med småfeber, nu har det klingat av.


Vi har infört handtvätt och gått igenom alla hygienrutiner med barnen och alla bänkar är i särflyttande, varje bord i matsalen har sin egen servering och skolan är stängd för alla utom eleverna, vi har satt en kod på dörren.

Barnen har dock varit obekymrade hela tiden och stojar med varandra som vanligt och kommer och kramar oss också som vanligt. Det känns som en ”vanligt värld” i skolan och en annan med ”social distansering” när vi lämnar arbetet. Hitintills har vi klarat oss, men man vet ju inte säkert. Om vi skulle bli sjuka har vi en ledningsgrupp som ställer upp för varandra och alla tar med sig sin dator och viktiga papper hem varje dag, så det känns tryggt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *