Lidingöbornas stadshus

Gissa visar bilderna är tagna. De här frågorna borde de flesta klara...
Stad & Politik19 februari 2020 kl 06.54

Många lidingöbor uppskattar det nya och öppnare stadshuset och det är nu en mötesplats för alla lidingöbor. En plats som erbjuder bland annat konst, litteratur, mat, möten och gemenskap. Besökssiffror visar att antalet besökare till biblioteket och mötesplatsen har ökat avsevärt med 40 respektive 32 procent.

Sedan biblioteket flyttade in i stadshuset har besökarantalet ökat med hela 40 procent jämfört med det gamla biblioteket. Det nya biblioteket erbjuder ytor för olika ändamål och har inretts med inspiration från skärgården. Det finns både lugnare läsmiljöer, sagorum för högläsning, rum för grupparbeten och föreläsningssal på nedervåningen. På övre plan finns bland annat tidningar och datorer att låna. Den uppskattade bibliotekspersonalen fortsätter att tipsa om böcker och hjälpa till med frågor.

Mötesplatsen för pensionärer har också flyttat in i stadshusets lokaler. Här erbjuds ett antal aktiviteter varje vardag och besökarna har möjlighet att komma in med förslag på nya aktiviteter, ett populärt exempel är kurser för ökad kunskap i dator- och surfplatteanvändning. Mötesplatsen är en viktig verksamhet som tillsammans med de mindre träffpunkterna för äldre på till exempel seniorboendet Tor skapar fler möjligheter till gemenskap, ett hälsosamt åldrande och de motverkar social ensamhet och psykisk ohälsa. Stor vikt läggs vid social samvaro. Sedan öppnandet av den nya mötesplatsen har antalet registrerade besökare ökat med cirka 1700 personer vilket är en ökning på runt 32 procent. Flytten har även bidragit till att stärka samarbeten med SeniorNet, Ö-gruppen, biblioteket och Nyckelviksskolan.

När beslutet om ett nytt stadshus togs var ambitionen att fler Lidingöbor skulle komma till stadshuset och att det inte bara skulle vara en plats för kommunens anställda. Mycket talar för att projektet har lyckats med det. Ombyggnationen har dessutom hållit sig inom såväl budget som tidsram. Det är mycket glädjande.

Daniel Källenfors (M),
kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP),
vice kommunstyrelseordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), k
ommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD),
kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *