Lidingöbornas insyn och inflytande måste bli bättre

Debatt13 maj 2022 kl 03.073

I ett nummer av kommunens informationstidning “Vårt Lidingö” redovisas en intressant stor SCB- undersökning om vad Lidingöborna tycker om sin ö. Bland de många frågorna är en om man tycker att man har bra möjligheter till insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter. Endast 26 % anser det.

En av Lidingö Vänners fokusfrågor gäller just Lidingöbornas möjligheter till insyn och inflytande över den kommunala verksamheten särskilt när det gäller planeringen av bebyggelse och miljö.

Vi är inte nöjda med dagens situation. Detta bekräftas av SCB-undersökningen. Lidingöborna är inte tillfreds. Det bekräftas också av en annan uppgift i undersökningen. Endast 54 % tycker att politikerna arbetar för kommunens bästa. 

Kommunledningens ambition att Lidingö ska bli landets mest välskötta kommun måste också ge möjligheter för alla kommuninvånare att känna sig inkluderade i denna ambition.

Här behövs förbättringar. Lidingöborna måste ges reella möjligheter att komma till tals i viktiga samhällsfrågor.

För oss i Lidingö Vänner gäller detta särskilt planeringsprocessen.

Plan- och Bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser om ett standardförfarande för  medborgarsamråd. Formen för ett sådant är inte reglerat, förutom vilka som ska delta. Förutsättningarna för att få till stånd ett bra resultat är betydligt bättre om dialogen påbörjas redan innan planprocessen startar.

Det kan ifrågasättas om Lidingö kommun verkligen lever upp till de krav som är syftet med lagstiftningen. Intrycket är snarare att allt väsentligt avgörs innan planen blir föremål för samråd. 

Flera stora viktiga projekt är dåligt kommunicerade med Lidingöborna. Vi syftar på översiktsplanen, Högsätra, Lidingö centrum, Canada vid inre Kyrkviken och Rudboda.

Lidingö Vänner föreslår därför följande:

  • Vitalisera den kommunala demokratin genom att göra Lidingöborna reellt delaktiga i samhällsplaneringen.
  • Se till att alla, i en blandad skara, får komma till tals särskilt när det gäller den egna närmiljön.
  • Påbörja dialogen tidigt, redan innan planeringsunderlaget tagits fram.
Lidingö Vänner: Karl Alexanderson, Helena Bargholtz, Bo Göran Hellers, Kersti Johnson, Hildegard Keijer, Bengt G Nilsson, Jan-Erik Nowacki, Anders Ulfvarson, Jan Weissenrieder

Kommentarer

  1. Inför årets val torde den här frågan vara en av de mest avgörande. Jag förväntar mig konkreta och tydliga riktlinjer och åtgärder i denna fråga från det parti som ska få min röst. Och jag menar verkligen konkreta och tydliga! Slut med tomma ord, icke trovärdiga löften och misslyckade ”satsningar” som måste korrigeras – det finns alltför mycket sådant när man tittar tillbaka de senaste åren och jämför med det verkliga utfallet. Besvikelserna har duggat tätt och i ljuset av att vi dessutom har en av landets mest välavlönade kommunledningar är det lätt att politikerföraktet sprider sig och sänker röstviljan över huvud taget!

  2. Tack Patrik och Peder för era uppmuntrande kommentarer. Och bra rutet Peder. Fortsätt pressa på politikerna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *