Lidingöbornas ilska över byggpolitiken har vi lärt av

Debatt28 mars 2019 kl 22.08

Moderaterna kritiseras av vissa för den situation som uppstått på Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Med detta svar vill vi bemöta felaktigheter i debatten samt påminna om att Moderaterna backat i varje val sedan 2006 på grund av Lidingöbornas ilska över bland annat den byggpolitik som inte värnade att Lidingö är unikt och att det behöver vara en varsam förändring av vår vackra ö. Det misstaget har Moderaterna lärt sig av och tänker inte göra om.

I upprepade inlägg har påståenden förts fram om att hanteringen av ärenden i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte varit rättssäker och att nämndens ordförande skulle vara orsaken. På nämndsordförandens initiativ har Lidingös stadsjurist deltagit vid ett flertal möten, däribland varje nämndssammanträde sedan oktober månad. Stadsjuristens bedömning är att inga uppenbart felaktiga underlag har underställts nämnden. Vi vill även framöver värna en rättssäker process och arbetar i dialog med arbetsmiljöombud och ansvariga tjänstemän för att säkerställa detta.

Vi tar förvaltningens oro på stort allvar och vi förstår att i stora förändringar, såsom förändringen av byggpolitiken på Lidingö, så kan olika ambitioner hamna på kollision. Vi tror att det krävs flera åtgärder för lösa problemen och att de genomförs i dialog med förvaltningen. Det är viktigt att dra tydligare gränser mellan politik och förvaltning, vilket vi påbörjat genom den handlingsplan som tagits fram. Vi vill fortsätta dialogen för att säkerställa att Lidingö stad är en god arbetsgivare för våra anställda.

Moderaterna har backat i varje val sedan 2006 och av det kan vi lära oss mycket även om moderaternas röstsplittring mellan riksdagen och kommunen minskade något förra valet. Lidingöbornas ilska över en byggpolitik, som inte värnade att Lidingö är unikt och att det behöver vara en varsam förändring av vår vackra ö, tar vi på allvar. Vi har lärt av våra misstag och genomför den politik Lidingöborna har valt.


Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö
Anna-Britta Bergman (M), gruppledare för Moderaterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *