Lidingöborna måste kunna lita på Lidingöbanan igen!

Debatt2 juni 2023 kl 04.204

Nu på söndag stängs Lidingöbanan av mellan Baggeby och Ropsten för att koppla in nya Lilla Lidingöbron. När tågtrafiken öppnar igen i början av september är ett oeftergivligt krav från Lidingö stad att tågtrafiken ska fungera friktionsfritt utan inställda avgångar. 

Det senaste året har Lidingöbanan drabbats av alldeles för många inställda turer. Förra året ställdes hela 1760 avgångar in. Orsakerna har varierat, men mest problem tycks de nya spårvagnarna ha orsakat även om banfel, signalfel, personalbrist och bristande snöröjning också sticker ut med oacceptabelt höga tal. 

Till och med mars månad i år har 1128 avgångar ställts in. Om man drar ut det till en årstrend riskerar alltså 2023 att bli ännu värre än 2022. Så kan vi inte ha det! Lidingö stad har satsat stora pengar på en helt ny bro för den miljövänliga spårvägstrafiken. Regionens skattebetalare har investerat miljardbelopp i nya vagnar och upprustad bana. Då måste SL också ta sitt ansvar och se till att tågtrafiken fungerar störningsfritt. Invånarna på södra Lidingö har drabbats hårt av alla störningar och börjar tappa förtroendet för Lidingöbanan. Så får det inte fortsätta! 

Under avstängningen, då banan bara trafikerar Gåshaga – Baggeby – Gåshaga, går det åt färre tåg och färre personal än normalt för trafiken. Staden förutsätter därför att antalet inställda avgångar av de orsakerna upphör helt från och med 5 juni. Vi förutsätter och kräver också att SL till hösten kommit tillrätta med alla andra störningskällor.

På de gamla vagnarnas tid – vagnar som var närmare 70 år gamla – fungerade banan mer eller mindre som en klocka. Vi måste få tillbaka den tryggheten. 

Det är tråkigt att behöva säga det, men staden känner att SL inte tar problemen på fullt allvar. Vi hoppas vi har fel och ser nu fram emot kraftfulla åtgärder från SL-ledningens sida. Vi kommer att följa upp läget inför hösten och kommer att kräva ett möte med SL:s högsta ledning i god tid innan 10 september, då tågen enligt planen ska börja rulla på nya bron. 

Daniel Källenfors (M) ordförande kommunstyrelsen
Anders Paulsen (LP) vice ordförande kommunstyrelsen

Kommentarer

 1. Det är inte acceptabelt att jag måste planera mitt liv med att räkna med att det tar mig 20 minuter extra till och från stan pga inställda avgångar. Snälla snälla, gör något åt detta.

  När ni även håller på kan ni också se till att fixa alla våra vägar som har hål i sig så slipper jag köra slalom med bilen varje dag.

  Annars vill jag tacka för allt det fina ni gör!

 2. Tack för en intressant artikel men är verkligen en debattartikel i en lokaltidning bästa sättet att nå SL? Känns som att målet blir svårt att träffa från detta perspektiv.

  Huvudman för frågan är Region Stockholm. Ansvaret är därefter delegerat till Trafiknämnden som även är beslutsfattare. Beställare är trafiknämnden som även har ansvar att följa upp levererad tjänst.

  1. Lidingöbanan trasig från baggeby till Larsberg utan några extra bussar? Folk får gå till Larsberg. Bra början på detta nya projekt.

 3. Om någon med cykel eller elscooter åker ner med fram hjulet i dessa hål över Lidingö så blir det en hemsk olycka. Juni och inget händer med att fixa detta med underhåll kan man tycka är märkligt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *