Lidingöborna är nöjda med sin ö

Stad & Politik20 december 2023 kl 02.521

Hur fungerar skola, vård och omsorg? Hur ser du på boendemiljön och kultur- och friluftsutbudetStatistiska centralbyrån, SCB, mäter årligen hur medborgarna ser på kommunal service. På Lidingö görs undersökningen vartannat år och nu har resultatet från senaste mätningen kommit. 98 procent tycker att Lidingö är en bra plats att leva och bo på.

SCB:s medborgarundersökning mäter hur invånarna tycker att det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen ska ge svar på hur servicen fungerar ur invånarnas synvinkel.

1 200 Lidingöbor i åldrarna mellan 18 och 64 år har blivit tillfrågade. Svarsfrekvensen var 35 procent och resultaten har sedan jämförts med de 162 kommuner som deltagit.

På frågan om Lidingö som en plats att bo på tyckte 98 procent att Lidingö är mycket bra eller ganska bra. I riket var motsvarande siffra 92 procent. 86 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, i landet 62 procent.

- Det är glädjande att vi får goda resultat i mätningen. Undersökningen ger oss underlag i vår planering och i vår ambition att ge Lidingöborna bästa tänkbara service, säger stadsdirektör Daniel Broman.

90 procent av invånarna tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt och att den kommunala servicen är bra. Snittet i landet är 79 procent.

Lidingöborna tycker generellt att de har möjlighet att påverka politiska beslut. Betygsindex för Lidingö är 47 och snittet är 40.

- Att Lidingöborna trivs och tycker att den kommunala servicen håller god kvalitet är vårt viktigaste politiska mål. SCB:s siffror, där 98 procent är nöjda med att bo på Lidingö, är glädjande. Vi fortsätter att förvalta ön ansvarsfullt, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

 1. Rubriken och texten hänger inte helt ihop. Just nu förs flera debatter som inte är till Lidingöbornas fördel. Jag har aldrig varit med om den mängd liknande frågor i andra kommuner jag bott i med så stor negativ påverkan.

  Jag förstår att vi är nöjda med skola exempelvis. Men vi är inte nöjda med infrastrukturen som också har försämrats.

  Några punkter i den frågan som inte fungerar och också upplevts försämrats under nuvarande styre

  1. Snöröjningen är ofta uppe som en fråga som inte fungerar och upplevs bli försämrad.
  2. Kollektivtrafiken försämrad med
  Indragna busslinjer som drabbar oss hårt
  3. Borttagen saltsopning av cykelbana trots ökat cyklande. Ökat cyklande anger även sl som argument till minskade intäkter och anledningen till indragna busslinjer.
  4. Förseningar av lidingöbron. Dels förseningar i bygget. Dels tvister med sl och långvarig oplanerad avstängning av Lidingöbanan.
  5. Införande av biltull för att lämna hämta i Ropsten vid t-bana.

  Samtliga ovan punkter är försämringar som skett under nuvarande styre av moderaterna. Dessa punkter är enligt min mening frågor som behöver hanteras betydligt bättre än vad de gjorts och där jag förväntar mig mer av ansvariga politiker.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *