Buss ersätter tåg över bron i sommar

Lidingö11 maj 2023 kl 04.102

Den 4 juni stängs Lidingöbanan för trafik över bron. Detta för att Lilla Lidingöbrons spårbro ska byggas klart. Under tiden ersätter bussar spårtrafiken mellan Ropsten och Baggeby.

Nu är det klart med datum för Lidingöbanans trafikuppehåll. Mellan den 4 juni och 3 september ersätter SL:s buss 920 spårtrafiken mellan Ropsten och Baggeby station. Från Baggeby går Lidingöbanan sedan hela vägen ut till Gåshaga Brygga. 

För att underlätta för busstrafiken och byte mellan buss och spårvagn har en tillfällig plattform byggts vid Baggeby station. Eftersom alla fordon på Herserudsvägen får dela körfält där, kan det som bilist vara en fördel att välja Södra Kungsvägen i stället.

Innan Lidingöbanan kan kopplas ihop med Lilla Lidingöbron ska spårbron och området runtom byggas klart. Den nya spårbron ska landa  på samma ställe som den gamla i Torsvik. För att komma åt att bygga färdigt den nya spårbron måste en del av den gamla först rivas.

Rivning startar

De stora pråmarna som ligger förtöjda närmast Lidingö är redo att användas när den gamla spårbron ska börja rivas. I samband med att arbetet startar dirigeras all båttrafik till en ny passage under broarna, närmare Lidingö. Rivningsarbetena fortsätter sedan i etapper till dess att hela Gamla Lidingöbron är riven.

Säkrare spårövergång

När spårtrafiken är avstängd ska också en ny och säkrare spårövergång vid Torsvik byggas för gående och cyklister. Den nuvarande spårövergången grävs upp och ett större område runtom stängs för passage. Du som går eller cyklar och ska söderut på Lidingö efter bron, kan under tiden välja Herserudsvägen eller gång- och cykelbanan längs Södra Kungsvägen. Promenadstråket närmast vattnet är fortfarande öppet, men det är inte möjligt att ta trappen vid Torsviks station, för att ta sig upp eller ner till stråket.

Kommentarer

  1. Igen då: Sätt in flera båtturer för linje 80 under denna period, i alla fall sträckan Ropsten-Dalenum, så den går minst varje kvart.

  2. Hej! Hur ska rullstolsburna göra mellan 4 juni till 3 sept som ej kan ta buss?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *