Lidingöbanan hela vägen till Centralen

Stad & Politik21 september 2020 kl 10.222

Region Stockholm berättade i fredags att de vill bygga Spårväg City färdigt som det  var tänkt från början och koppla ihop den med Lidingöbanan i Ropsten runt 2030.

SL har utrett frågan om kollektivtrafikförsörjning i Norra Djurgårdsstaden sedan 2017. Olika alternativ har tagits fram och olika analyser har gjorts av scenarier. Tillsammans med Miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP) presenterade trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) i fredags den utredning som utrett hur Norra Djurgårdsstaden ska kollektivtrafikförsörjas. Det vill säga vilken kollektivtrafik som kommer att finnas i Norra Djurgårdsstaden framöver. 

På kort sikt: Föreslås utökad turtäthet ses över på buss 1 och/eller 6 samt på tunnelbanans Ropstensgren, men villkorat mot att byggandet fortgår enligt plan. Dessutom krävs även ökad depåkapacitet och fordonstillgång, som även är avgörande för i vilken omfattning turtätheten kan utökas på i busstrafiken. I takt med byggandet. 

På medellång sikt: Föreslås – i takt med att Norra Djurgårdsstaden växer och Norra Djurgårdsstaden som stadsdel uppfyller den inflyttningstakt som tidigare prognosticerats – lyfter regionen behovet av fler lösningar för framkomlighet för att utveckla kollektivtrafiken ytterligare. Det innebär att den förstärkta trafiken som förordas på kort sikt kombineras med stadsdelens utveckling i detaljplanearbetet. På så vis kan framkomlighetsåtgärder vidtas i tidigt skede.

På lång sikt: Öppnar utredningen för en lösning där även Spårväg City byggs ut från Djurgårdsbron till Ropsten och Loudden. Spårväg betraktas utifrån ett långsiktigt perspektiv och villkoras även det utifrån medfinansiering och att planläggning av Norra Djurgårdsstaden fullt ut fortgår som ursprungligen planerat samt att dialog kan initieras.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö kommenterar beskedet så här:
– Kul att regionen kommer framåt med detta viktiga projekt för Lidingöborna. För Lidingöborna hade det varit bra att kunna åka Lidingöbanan hela vägen till centralen. Lidingö är redo att ta emot Spårväg City, då vi både byggt spårvagnshallar och bygger en bro åt regionen.

 – Miljöpartiet på Lidingö har länge arbetat för att Lidingöbanan ska kopplas ihop med Spårväg City och gå via Lidingö centrum. Det skulle koppla ihop Lidingö med övriga regionen och underlätta hållbart resande, säger Patrik Sandström (MP), gruppledare.

Stockholms stad är positiva till projektet. Även på Lidingö finns det en politisk samsyn i att det är bra för Lidingö att koppla ihop Spårväg City med Lidingöbanan och alla partier står bakom en omdragning av Lidingöbanan till centrum.

– Lidingö Stad har nu möjlighet att påverka processen. Vi vill att staden ska initiera att det blir en politisk förhandlingsgrupp för projektet med Lidingö, Stockholms stad och Region Stockholm, säger Patrik Sandström.

Av utredningen framgår att det inte finns ett givet trafikslag eller en given trafiklösning färdigpackad för en ny stadsdel. Olika faser innebär olika trafiklösningar. 

Kommentarer

  1. Hade byggt spårvagn linje som passerade Norra Djurgårds Staden när bostads byggande kom i gång. Hade boende där haft mindre behov av åka bil till från området. Samma läge i Bostads området Ursvik Sundbyberg Kommun, där Tvärbanan kommer i drift år 2022 !

  2. Vore alldeles utmärkt om Lidingöbanan kunde fortsätta i t-banesträckningen fram till Gamla Stan och vända där. Skulle det vara olika spårvidd finns det kanske rum för alternativ spårvidd 15 cm vid sidan av nuvarande? Om inte kanske efter lite bergknackande.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *