Lidingö vibrerade av samtal om våld på Internationella kvinnodagen

Delar av kvinnojouren Kerstin Lidingö. Från vänster Kerstin Frisk, Ingegerd Smedensjö, Pia Muller och Åsa Vestberg.
Lidingö10 mars 2020 kl 06.222

Kvinnojouren Kerstin Lidingö uppmärksammade Internationella kvinnodagen med en rosmanifestation på torget i Lidingö Centrum tillsammans med Lidingö FN-förening. Hundratals personliga samtal om jämlikhet och våld i nära relation delades med förbipasserande Lidingöbor. Sångerskan och låtskrivaren Sara Varga lånade ut sin musik, bland annat låten Spring för livet som hon uppträdde med i Melodifestivalen år 2011.

Jämlikhet och ett liv fritt från våld är en grundläggande rättighet. Trots det har en av tre kvinnor på Lidingö utsatts för våld i en nära relation. Kvinnojouren Kerstin Lidingö möter många kvinnor och tjejer som utsatts för våld av en man eller kille de har, eller har haft, en relation med. Våldet är ofta mycket grövre än de flesta av oss kan föreställa sig. Inte sällan fortsätter våldet i olika former även efter att en kvinna lämnat en man som utsätter henne för våld.

Den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle är att kvinnor mördas för att de är kvinnor. År 2018 mördades tjugotvå kvinnor av män de hade eller har haft en relation med, jämfört med tio kvinnor under 2017. Hur många kvinnor som nästan mördas och lever med livslånga konsekvenser av våld syns däremot inte i statistiken. I slutet på mars kommer nya siffror för 2019 från Brottsförebyggande rådet. Vår förhoppning är att siffrorna visar att färre kvinnor har mördats, men vi befarar att så inte är fallet.

Många kvinnor får inte det stöd de behöver eller rättslig upprättelse för att kunna gå vidare. Prioriteringen för de brott som begås mot kvinnor är alltjämt låg, inte för att brotten är av mindre allvarlig karaktär, utan för att brottsoffren är kvinnor. Våldsutövande män får ofta inte synbara konsekvenser av sina våldshandlingar.

Kvinnojouren Kerstin arbetar varje dag för ett jämställt samhälle fritt från våld. Våld är allas ansvar och vi når bäst resultat genom samverkan. Vi uppmanar därför alla, både män och kvinnor, att varje dag stötta kvinnor och tjejer. Konfrontera män som slår, kränker, minimerar, uttrycker sexistiska och könsstereotypa värderingar och åsikter.

Tillsammans gör vi skillnad!

Kommentarer

  1. Lösningen är inte naiv tro på ungdomsgårdar och daltande med grovt kriminella. Sverige ska inte vara en internationell fristad för gruppvåldtäktsmän, islamister och mördare. Det krävs mycket tuffare tag för att stoppa kriminaliteten, Löfvens uttalanden om att det är oacceptabelt räcker inte.

    Det krävs en ny regering utan världsmästarna i flummande Mp och deras systerparti V. C och L är inte heller några stjärnor på området.

  2. Kvinnor och barn utsätts för våld i nära relationer i alla samhällsgrupper, oavsett kultur, bakgrund och socioekonomisk tillhörighet. Det visar sig inte minst tydligt i den statistik där var tredje kvinna på Lidingö uppger att de varit utsatta för våld i en nära relation. Det är över riksgenomsnittet och i en väldigt privilegierad del av Sverige.

    Våld i nära relation är ett stort hälso- och samhällsproblem som alla måste ta ansvar för. Och vi håller med dig Sven Nilsson att det är ett stort ansvar som ligger på våra politiker att prioritera denna typ av våldsbrott högre. Vi behöver ett rättssystem och myndigheter som har rätt kompetens om våld och dess mekanismer och prioriterar denna typ av brott. Både för att kunna fälla våldsutövande förövare och ha tillräckligt bra rutiner för att motverka våld. Förövare måste få tydliga konsekvenser av sitt handlande och även stöd för att inte begå våldsbrott igen. Utsatta behöver få adekvat stöd för att tryggt ta sig ur relationer där de utsätts för våld samt stödinsatser för att kunna läka. Konsekvenserna av våld kan medföra livslångt lidande både psykiskt och fysiskt. Vi behöver även aktivt göra ett målinriktat förebyggande arbete för att kunna stoppa våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor börjar ofta med pojkars våld mot flickor.

    Vi har alla ett ansvar. Vi kan välja att vara en del av problemet och fortsätta som idag eller att vara en del av lösningen och stötta politiker som prioriterar dessa frågor, men inte minst att säga ifrån när vi ser eller misstänker att någon utsätts för kränkningar och våld.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *