Lidingö Vänner önskar dialog om öns framtid

Från vänster Göran Tegner, Helena Bargholtz , Anders Ulfvarson och Karl Alexanderson. På bilden saknas Bengt G Nilsson.
Lidingö31 januari 2020 kl 06.552

Sedan en tid tillbaka har en ny grupp dykt upp på Facebook. Man kallar sig Lidingö vänner (LV) och är partipolitiskt oberoende. Den nybildade Facebookgruppen vill öka öppenheten kring centrumprocessen men även kring stadsbyggnadsfrågor på Lidingö i allmänhet. De gånger LV publicerat inlägg på Facebook har man fått reaktioner från Lidingöborna, både i form av ”likes” men också kommentarer.

Vid ett dialogforum i stadshuset i början av december fick intresserade åhörare veta att Lidingö centrums projekt blivit försenat (https://www.lidingonyheter.se/storst-intresse-for-centrum/). Att det är så tyst om det fortsatta arbetet med Lidingö centrum är gruppen frågande inför.

– Vi undrar om det är någon mörkning på gång när det gäller centrum, pågår det några hemliga förhandlingar? Vi vill veta vad staden och centrumägaren Grosvenor har för planer för framtiden.

– Det verkar vara stora interna spänningar i majoriteten men även bland moderaterna internt. Det ryktas att det finns meningsskiljaktigheter mellan staden och Grosvenor när det gäller antalet bostäder.

Gruppen tror att tystnaden spär på ryktesspridningen kring vad som händer eller inte händer när det gäller centrums framtid.

Vilka står då bakom gruppen? Ja, det är en namnkunnig skara som nu vill få fart på öppenheten kring projekteringen av Lidingö centrum. Initiativtagare är professor emeritus Anders Ulfvarson, arkitekt SAR/MSA Karl Alexanderson tillsammans med fil o pol mag Göran Tegnér som har mångårig erfarenhet av stadsbyggnads- och trafikfrågor, samt tidigare departementsrådet i justitiedepartementet Bengt G Nilsson. Enda kvinnan är förra liberala riksdagsledamoten Helena Bargholtz med lång erfarenhet både av riksdagspolitik men framför allt av kommunalpolitiken på Lidingö. Att gruppen till synes har en övervikt för Liberalerna vill man dock tona ner i det här sammanhanget.

– Man måste också få engagera sig som vanlig medborgare, säger Göran Tegnér som både sitter i kommunfullmäktige och teknik- och fastighetsnämnden för Liberalerna.

Att centrumprocessen verkar ha avstannat bekymrar gruppen.

– Om avtalet med Grosvenor spricker, vad händer då? Om det inte kommer någon information om vad som ska hända, kan det få till följd att företagen lämnar centrum, befarar gruppen, som under julhelgerna gjorde en analys av det planprogram för centrum från 2014 som fortfarande gäller. I sin analys konstaterade gruppen att projektet riskerar att gå med ett stort underskott eftersom det ligger stora framtida kostnader bara i behovet av parkeringar. Då kan man inte ha för låga intäkter på bostadsexploateringen, anser gruppen.

2014 gjordes en handelsutredning inför planprogrammet, men nu menar gruppen att förutsättningarna har ändrats och en ny sådan behöver göras.

Göran Tegnér påminner om att i majoritetsöverenskommelsen beslöts att alla kommande stadsbyggnadsprojekt måste ge ett ekonomiskt överskott.

– Vi vill ha en ordentlig genomlysning och presentation för en större publik av de planer staden och Gosvenor har, skriver gruppen i ett brev före jul till de fyra kommunalråden.

Nu hoppas LV att Lidingöborna ska engagera sig på olika sociala plattformar så att majoritetens vision om att utveckla Lidingö centrum tillsammans med Lidingöborna kan bli verklighet. Förutom Facebooksidan är en hemsida under upparbetande.

– Vi tror mycket på opinionsbildning i stadsutvecklingsfrågor, säger gruppen.

Kommentarer

 1. Var och en som vill följa stadsutvecklingen med Lidingö Vänner och har tillgång till Facebook kan öppna länken
  https://www.facebook.com/Liding%C3%B6-V%C3%A4nner-114218903304460/?modal=admin_todo_tour

  Där lägger vi då och då ut texter för kommentarer. Vem som vill kan kommentera eller bara gilla.
  Det går även att mejla till så kan jag sända vidare kommentarer till hela gruppen

  Lidingö Vänner,
  c/o Anders Ulfvarson,
  Trolldalsvägen 45,
  18129 Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *