Lidingö storsatsar för att ta sitt klimatansvar

Lidingös minskning av CO2-utsläpp sedan 1990 och prognos (röd linje) enligt Klimatkollen.se. Det gröna fältet visar vår återstående CO2-budget för att nå Parisavtalet.
Debatt3 juni 2022 kl 04.18

Få kommuner har så låga CO2-utsläpp som Lidingö. Sedan mätningarna började i Klimatkollen.se år 1990 lutar vår kurva brant nedåt. Av topp tio kommuner i Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking är det ingen som slår Lidingös minskning från 1990. Endast Tyresö har lägre utsläpp totalt eller per invånare. Vi får dock en lägre ranking i Klimatkollen.se på grund av en ökning 2017 som ger en missvisande prognos.  

Lidingö gör stora satsningar på klimat- och miljöåtgärder. Ett exempel är Käppalaverket där vi tillsammans med tio andra Moderat-ledda ägarkommuner satsar 3,5 miljarder för att de ska kunna bidra till ännu större klimat- och miljönytta och klara norra Europas tuffaste utsläppskrav. Lidingö har även ett samarbete med andra kommuner för att rena Lilla och Stora Värtan och lägger 30 miljoner för att rena Kyrkviken. På ön finns det imponerande företaget Candela som snart levererar elbåtar för reguljär sjötrafik och många andra småföretag som tar klimatansvar.

Internt har staden påbörjat ett miljöprogram med 129 punkter för 2021–2030, och har tagit hjälp av KTH för att kartlägga våra största utsläpp. I stället för en separat budget ska klimat- och miljöarbetet genomsyra den ordinarie verksamheten. Vi kräver en stark styrning från förvaltningens chefer, arbetsgrupperna har fått ett tydligt uppdrag och arbetet ska ha en bred förankring bland medarbetarna.

Detta är ett bra steg på vägen men klimatfrågan är komplex och vi ser gärna att hela Lidingö; näringslivet, kommunen, föreningarna och lidingöborna samverkar och att varje part tar sitt ansvar för att göra Lidingö till ett föredöme.

I en sådan samverkan skulle Lidingömoderaterna uppmuntra innovationer och näringslivets initiativ, fokusera på förslag som verkligen ger resultat och se till så att hänsyn tas till både de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen enligt FN:s rekommendation. Vi vill däremot undvika förbud och tvång.

I vårt handlingsprogram föreslår vi att staden anordnar en energi- och miljövecka tillsammans med Lidingös näringsliv för att även involvera Lidingöborna. Låt oss kraftsamla inför en sådan vecka och låta det vara startskottet för att göra Lidingö till ett föredöme för hela Sverige.

Lidingömoderaternas handlingsprogram www.lidingomoderaterna.se/natur-klimat-miljo

Carina Kindkvist, miljö- och klimatpolitisk talesperson Lidingömoderaterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *