Lidingö står inför ett vägval

Debatt10 december 2019 kl 06.04

De styrande i Lidingö stad sänker skatten med hela 51 miljoner kronor i årets budgetförslag. Dessutom minskas resurserna till barnen och de äldre. Det är en svårbegriplig prioritering vi inte kan ställa oss bakom.

Avsaknaden av satsningar på klimat och hållbarhet är häpnadsväckande i dessa tider. Miljöpartiet vill istället investera i Lidingös framtid, en hållbar utveckling och en välfärd med kvalitet i fokus. Här är våra prioriteringar:

  1. Ekonomin. Med allt fler äldre och unga behöver kommunen investera en miljard kronor för att täcka behoven av förskolor, skolor, äldreomsorg och infrastruktur. Ökade kostnader och sänkt skatt är inte rationellt. Vi vill behålla skattenivån, satsa på kvalitet och skapa en ekonomisk buffert.
  2. Kvaliteten. Lidingö har överlag goda kommunala verksamheter, men också utmaningar. Skillnaderna i förutsättningar ökar mellan öns förskolor. Social bakgrund och kön påverkar betygen allt mer i skolan. Den psykiska ohälsan växer hos unga. Med allt fler äldre behöver vi satsa på boenden och hemtjänst. Lidingöborna ska vara trygga med kvaliteten i verksamheterna för sina barn, ungdomar och äldre.
  3. Hållbarhet. Det ska vara en kärnfråga i stadens styrning och verksamhet. Lidingö har rasat i kommunernas miljöranking – från plats 32 till 116! Det saknas program för hållbar energi, byggande och stadsplanering. I upphandlingspolicyn har hållbarhetskriterierna strukits. Vi ser ett Lidingö som backar 20-30 år i tiden. Vi vill växla upp det lokala klimatarbetet med ett vasst nytt Miljöprogram, inrätta en Miljöstrateg och starta en Klimatfond. Staden ska växa hållbart och naturen skyddas.

Vi tror inte att Lidingöborna vill att kommunens främsta mål är att tävla om lägst skatt. Vi har redan den sjunde lägsta i landet. Istället för att få 60-100 kronor mer i plånboken varje månad tror vi att Lidingöborna vill att staden utvecklas i takt med sin tid – och tar itu med de utmaningar vi står inför.
Det är vad årets budget handlar om för oss. Vi har valt väg.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Sofia Hallström (MP), kommunfullmäktigeledamot
Anna Odén (MP), kommunfullmäktigeledamot
Jan Fjellander (MP), ersättare kommunfullmäktige
Sanne Welin (MP), ersättare i kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *