Mingel för statstjänstemän ska locka kunder till konferensanläggningar

Debatt14 september 2023 kl 04.273

Lidingö Stad bjöd in öns ambassadpersonal på mingel för att marknadsföra konferensanläggningar inom kommunen, skriver kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors på Facebook.

Gabor Sebastiani, Centerpartiets gruppledare, ställer sig frågande till initiativet. Den största branschen som sysselsätter flest Lidingöbor är Bank och finans, därefter IT. Anställda i svenska myndigheter är också en stor grupp. Skulle man anordna ett event för svenska myndighetsanställda? Hur landade man i bedömningen att utländska myndighetsanställda är den kundgrupp som kan ge Lidingös konferensanläggningar ett ekonomiskt lyft?

Kommuner får inte ägna sig åt utrikespolitik så man undrar vilka ambassaders personal som blivit inbjudna att mingla med Daniel Källenfors. Var Ryssland, Iran, Nordkorea eller Eritrea bland dessa? I vilket forum beslutades inbjudningslistan?

Skulle regeringen få ett statligt veto mot onödiga kommunala utgifter som Daniel Källenfors driver för att minska det kommunala självstyret så hade det här sannolikt varit en kostnadspost som stoppats.

Vill Lidingö stad hjälpa det lokala näringslivet som till stor del består av restauranger och konferensanläggningar så skulle man kunna vidta med handfasta åtgärder som att sänka kommunens avgift för livsmedelstillsyn eller att sänka taxan för uteservering som tangerar nivån för de mest attraktiva platserna i Stockholms innerstad.

I stället för tillfälliga jippon, som inte är kostnadseffektiva, skulle man behöva en långsiktig plan för att stärka näringslivet genom exempelvis en bredare dialog kring den nya översiktsplanen.

Det känns oseriöst att kommunstyrelsens ordförande bjuder utländsk myndighetspersonal på mingelfest för Lidingös skattebetalares pengar, avslutar Gabor Sebastiani.

Kommentarer

 1. Om Centerpartiets Gabor Sebastiani bara hade ringt och frågat innan han skrev sin drapa, hade vi kunnat lugna honom. Lidingös skattebetalare har inte lagt en krona. Kursgårdarna delade på kostnaderna för evenemanget.

  I min roll som kommunstyrelseordförande så ser jag det som min uppgift att stödja Lidingös näringsliv. Jag får även i min roll som KSO kontakt med ambassaderna och de sändebud som bor på ön. Det har i dessa dialoger framkommit att man letar efter möteslokaler och konferensmöjligheter. Det var därför helt naturligt att bjuda in till ett möte med besöksnäringen på Lidingö. Jag arbetar alltid för Lidingös näringslivs bästa.

  Självklart bjuder vi inte in Nordkorea, Iran, Ryssland mm. Däremot så var förstås Ukrainas ambassadör, Lidingöbon Andrij Plachotnjuk, varmt välkommen med andra ambassadörer.

  Centerns upprördhet över att jag arbetar för Lidingös näringslivs bästa och använder mina professionella kontakter för att göra det visar återigen att Centern är ett vänsterparti utan kompass.

  Daniel Källenfors (M)
  Kommunstyrelsens ordförande Lidingö

 2. Centerpartiets bild är inte att detta är syftet med den högt arvoderade KSO rollen. Det hade enligt vår bild varit lämpligare om en näringslivschef stöttat kursgårdarna i jippot. Moderaterna har uppenbarligen en annan tolkningar av uppdraget.

  Det finns väldigt mycket mer kraftfullt som en KSO kan göra för dem som bor eller arbetar på ön. Exempelvis en öppen och bred dialog om Lidingös framtida utveckling som dokumenteras i en översiktsplan, eller sänkning av olika avgifter som belastar verksamheter.

  Gabor Sebastiani
  Gruppledare, Centerpartiet Lidingö

 3. Varför skulle ambassader med dess mycket speciella och ofta hemliga karaktär ha öppna möten på kursgårdar? Dessutom har ju ambassader ambassadsbyggnader.

  Visst känns det mer som det här styrets inriktning är att mingla med idrottskändisar och diplomater. Hur idrottslivet och näringslivet på ön blir bättre för det är höjt i dunkel.

  Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *