Lidingö stad starkt kritisk till SL:s föreslagna försämringar

Debatt8 juni 2023 kl 03.074

SL vill försämra trafiken för Lidingöborna. Både bussar, tunnelbana och lokalbanor påverkas av de rödgröna nedskärningarna. Men nu får det vara nog. Vi har samlat alla Lidingös partier bakom oss i vår protest mot SL:s planer, skriver Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, och Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande. 

Varje år får länets kommuner yttra sig över SL:s förslag till trafikförändringar för det kommande året. Årets trafikremiss var ingen rolig läsning. Den nya rödgröna ledningen i Region Stockholm, som styr över SL-trafiken, föreslår drastiska försämringar av trafiken både på Lidingö och i andra delar av länet. Både bussar, tunnelbana och lokalbanor berörs. Skälet till försämringarna uppges vara Regionens dåliga ekonomi.

Busslinje 221 till Larsberg föreslås läggas ned

Buss 221 föreslås läggas ned helt. Visserligen vill SL utöka trafiken på buss 206 så att det i viss mån kompenserar för de boende i Larsberg, men både Bodal och Baggeby blir därmed av med sin direktbuss till Ropsten. SL:s motivering är att trafiken på Lidingöbanan har förtätats för några år sedan.  Men buss 221 fyller en viktig funktion för dem som har svårt att gå i de branta backarna från Fregattvägen och Bodalsvägen ner till Lidingöbanans hållplats. Under rusningstid är det dessutom väldigt fullt på Lidingöbanan. Kommunen kommer självklart att motsätta sig en nedläggning av buss 221.

För många störningar på Lidingöbanan

Under senaste året har Lidingöbanan drabbats av många störningar.  Ofta på grund av problem med de nya spårvagnarna. Från tid till annan har dessa belagts med körförbud. Det har även varit problem med inställda avgångar på grund av obefintlig snöröjning, banfel, signalfel och personalbrist. Vid ett snöoväder i november stod hela banan stilla i två dygn, utan bussersättning. 2022 blev hela 1 760 avgångar inställda och bara i år fram till och med mars månad har 1 128 avgångar ställts in. Situationen är helt oacceptabel. Vi kräver att SL omgående vidtar åtgärder.

Inrätta ringlinje inom ön

För tredje året i rad kräver vi också bättre tvärtrafik inom ön. Sedan buss 233 lades ned för några år sedan är det svårt att åka på tvären inom Lidingö.

Kommunen föreslår en ringlinje som går Larsbergs brygga > Aga station > Willys > Högsätra > Hantverkshuset > Hersby gymnasium > Lidingövallen > Näset > Dalängen > Lidingö centrum > Torsviks centrum > Herserud > Baggeby > Bodal > Larsberg > Larsbergs brygga och omvänt. Vårt förslag är att en sådan ringlinje kan ersätta dagens busslinje 238 och bör gå minst var 20:e minut.

Långsiktigt vill vi att SL drar om Lidingöbanan via Lidingö centrum.

Tätare turer på buss 201 och 204 och bättre anslutningen mellan tåg och buss i Kottla

Vi efterlyser också bättre passning mellan buss 201 och Lidingöbanan via Kottla. Passningen försämrades för några år sedan i samband med att turerna på buss 201 glesades ut. Därför är det även trångt på bussarna under rusningstid. Vi vill att SL ser över både turtätheten på buss 201 och dess passning med tåget i Kottla. Gärna också tätare turer på buss 204 till Elfvik morgon och kväll, liksom att buss 201 förlängs ut till Gåshaga.

Buss 205 förlängs  – men blåbuss 6 då?  

Den enda positiva nyheten i förslaget är att SL föreslår att buss 205 från Sticklinge ska förlängas till Universitetet via Norra Länken under vissa tider. För stadens del är vi dock minst lika angelägna om att blåbusslinje 6 från Karolinska sjukhuset förlängs ut till Lidingö, helst till Rudboda, men som minst till Lidingö centrum.

Närtrafiklinjerna 921 och 923

Staden ser gärna att närtrafiklinjen 923 passerar Näset och går i en slinga genom Dalénumområdet. Närtrafiklinjen 921 bör i alla sina turer trafikera Gåshaga med slingan Södra Kungsvägen-Gåshagaleden

Båttrafiken

SL föreslår att båttrafiken på linje 80 mellan Nybroplan och Nacka strand förtätas. Vi vill att den förtätningen sträcks ut till att även omfatta Dalénumbryggan på Lidingö. Vi vill också att några avgångar per dag går via Fjäderholmarna och att pendelbåten mellan Stockholm och Vaxholm även anlöper Elfviks brygga.

Slutligen: den utlovade sammankopplingen mellan Lidingöbanan och Spårväg City måste bli av. Såväl de rödgröna som den borgerliga oppositionen i Regionen hävdar att de vill se att sammankopplingen verkligen genomförs. Vi får hoppas att det äntligen ger resultat!

Total samsyn

Glädjande nog har vi samlat öns samtliga partier bakom oss i kommunstyrelsen när det gäller svaret på trafikremissen! Det stärker oss i dialogen med Regionen.

Läs kommunstyrelsens yttrande nedan

Läs hela remissen nedan.

Daniel Källenfors (M), ordförande, kommunstyrelsen
Anders Paulsen (LP), vice ordförande, kommunstyrelsen

Kommentarer

  1. Om man nu skall göra något för miljön, så är dessa neddragningar helt fel. Så hur tänker miljöpartiet som står för denna piska?

    Allt som man lovat från politikerhåll är det dags att börja leverera på. Innan dess finns ingen och nada orsak till att bygga ut . Man sluter ett avtal, sedan håller man det. Punkt.

  2. Mycket bra att vi alla nio partier tillsammans kunde ta fram detta remissvar – för Lidingöbornas bästa.
    Anders Paulsen (LP)

    1. Vad roligt, dock förvånad att bara du och Daniel syns på bilden om ytterligare 7 partier bidragit

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *