Lidingö stad planerar för begränsning av invasiva växter

Foto: Lidingö stad
Lidingö10 augusti 2021 kl 04.302

Flera åtgärder planeras inom ramen för stadens grönplan för att främja naturen på ön. Fokus ligger i år på en flora och en handlingsplan för att begränsa invasiva växter på Lidingö. 

Grönplanen innehåller strategier och må för hur naturen på Lidingö ska kunna bevaras och utvecklas. För att dessa mål ska uppnås finns en lång lista med åtgärder som ska genomföras fram till år 2030. 

—Åtgärderna handlar bland annat om att göra våra grönområden tillgängliga och att sprida kunskap om Lidingös djur- och växtliv. I år fortsätter vårt arbete med att göra en Lidingöflora och en handlingsplan för att begränsa spridningen av invasiva växter, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, på stadens hemsida. 

Lidingöfloran, en sammanställning av öns kärlväxter, fungerar som underlag för att öka den biologiska mångfalden på Lidingö och vid exploatering av nya områden. Kärlväxter omfattar alla träd, gräs, buskar, blomväxter och örter som i sin stam leder näringsämnen och vatten i så kallade kärlsystem. 

Den invasiva växtarten jättebalsamin finns på Lidingö.

Spridningen av invasiva arter hotar att tränga ut den ursprungliga växtligheten som finns på Lidingö. EU har upprättat en förteckning över invasiva främmande arter, som inte på något sätt får importeras, odlas, säljas, transporteras eller sättas ut i naturen. I listan finns bland annat jättebalsamin och jätteloka, växter som båda finns på Lidingö. 

Kommande åska även en handlingsplan och en pollineringsplan för att friställa äldre träd, i första hand ekar, framtas. Det kommer också bli aktuellt att informera om allemansrätten och hur vi som bor på Lidingö tillsammans kan hjälpas åt att ta hand om vår natur på bästa möjlig sätt. Lidingö stad ska även utreda skötseln av Lidingös bostadsnära skog och skogsparker samt värdera och inventera de parkträd som finns på ön. 

Lidingös grönplan antogs 2014 som ett komplement till stadens översiktsplan från 2012. Alla de åtgärder som genomförs ska svara upp till ett eller flera av de tre mål som grönplanen innehåller: 

* Lidingöborna har tillgång till natur och parker av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur 
* Lidingö har en långsiktigt fungerande grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt djur- och växtliv. 
* Lidingö har en stark identitet och attraktionskraft genom sina gröna kulturmiljöer och landskapskaraktärer. 

Källa: Lidingö stad 

Kommentarer

  1. Hoppas att Isak Isaksson kommenterar denna artikel. Han har stor kunskap inom ämnesområdet och har intressanta synpunkter på hur staden hanterar flora utmed vägar och i hagar mm.

  2. Det är bra att kommunen äntligen agerar när det gäller spridning av invasiva arter. Naturskyddsföreningen här på Lidingö har rapporterat förekomster av både parkslide på Elfvik och vid Hustegaholm och Jättebalsamin vid Långängen. En pollineringsplan är också ett steg i rätt riktning när det gäller att gynna vilda bin och humlor. En enkel åtgärd som kan införas utan kostnad är att sluta med slåtter och klippning av öns vägkanter före midsommar. Många vägkanter på ön blommar som finast då. Det räcker med en klippning per år, i september när blommorna blommat klart och satt frön. Isak Isaksson. Ordförande i Naturskyddsföreningen på Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *