Lidingö stad lägger ned taltidningen

Stad & Politik29 november 2022 kl 04.124

Lidingö stad har,av kostnadsskäl, beslutat lägga ned den taltidning som vi synskadade haft tillgång till under minst 50 år, från början under namnet ”Lidingöbandet”.

Den nuvarande taltidningen, ”På tal om Lidingö”, har innehållit kommunal information, aktualiteter från ”Mitt i Lidingö” och ”Lidingö Nyheter”, familjenotiser,(främst avlidna) samt tipps från talboksavdelningen och aktuell information från SRF, Synskadades Riksförbund.

Staden hänvisar att informationen finns tillgänglig på nätet. Bland våra medlemmar är flertalet 75+ och därvid tillhör en grupp som upplever svårigheter med den allt mer ökande digitaliseringen. Svårigheten ökar markant om man som vi har ”en bindel för ögonen”.

Staden har i år tagit fram ett bra funktionshinderpolitiskt program. Samma år skapar stadskansliet ett stort hinder för vårt legitima rätt till information.

På Lidingö finns nog omkring 500 personer som har svårighet att läsa tidningar. Av dessa läser cirka 50 taltidningen som CD-skiva som kommer i brevlådan varje vecka. Den finns även tillgänglig på nätet, men vi vet tyvärr inte hur många det är som läser taltidningen på det sättet.

Staden inbjöd SRF Lidingö 24 nov till möte on den aktuella situationen. Vid mötet var även syn- och hörselkonsulenten och representanter för bibliotekets talbolsavdelning närvarande. De, liksom vi, pekade på det stora informationsbehov som synskadade har. Det framstod klart vid mötet att, när ny upphandling av tjänsten steg steg från 70 000 till 129 000 kr detta låg över stadskansliets budgetramar varför taltidningen helt ströks från budgeten. Det är SRF förhoppning/krav att Taltidningen vid den kommande budgetbehandlingen återföres i budgeten. I detta sammanhang kan nämnas det stora stöd samtliga nio partier uttalade för oss synskadade vid Ögats dag i Stadshyset en vecka före valetl

För SRF Lidingö
Magnus Anderberg, Ordförande

Kommentarer

  1. Det var väldigt tråkigt att höra. Den här typen av tjänster måste få finnas. Inte alls bra : (

  2. Dåliga beslut är till för att rivas upp! Att lägga ner en taltidning är skamligt att göra om en kommun vill profilera sig som tillgänglig.
    Lidingö Kommun borde vara den sista kommunen i landet som ens tänker tanken att lägga ner ett sådant viktigt media för en så pass viktig och stor skara människor som använder taltidning. Det är inte ens en stor summa per år!
    Andra kommuner med sämre budget beslutar att fortsätta med taltidning eftersom det annars blir mycket sämre för både synskadade och rörelsehindrade. Det finns en slags övertro på att hemsidor och appar att ladda ner skulle kunna lösa detta men det funkar inte så. Är man synskadad så är inte dataskärmen lösningen och inte appar heller. En taltidning har redaktörer som behövs för att göra det som seende tar för givet att ha en en överblick över, till talande form där både samhällsinformation, politik, debatter, viktiga notiser och tolkningar av bilder samt även nöjen finns med i en strukturerad form.
    Bevara taltidningen!

  3. Finns det möjligen något politiskt parti i majoriteten som är berett att ta strid för Taltidningen? Ett gott hjärta är aldrig en nackdel inför kommande val.

  4. I värsta fall får väl kommunalrådet själv sänka sin årslön med den futtiga mellanskillnad som staden inte anser sig har råd med. Allt för den goda saken naturligtvis.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *