Lidingö Stad förebygger framtida virusangrepp

3D Laptop with a pirate symbol on screen. Hacking concept
Stad & Politik1 augusti 2019 kl 05.57

Den 13 mars drabbades Lidingö Stads IT-avdelning av ett virus-angrepp. Det var PC-datorerna som använde Windows 7 och Windows 10 som utsattes. Det rörde sig om ett intrång i MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) nationella webbaserade informationssystem WIS. Kommunens krisledningsgrupp och it-avdelning har nu tagit fram nya rutiner för att förebygga intrång i framtiden.

Det tog ungefär en vecka från och med att viruset uppdagades till att situationen var under kontroll, uppger Tapio Liimatainen, förvaltningschef Lidingö Stad, till Voister. Då hade alla PC-datorer med Windows 10 tvättats en till fyra gånger.

Analog driftmöjlighet som skydd

Lösningen på virusangreppet blev att fort övergå till analog drift av exempelvis lås på dörrar och brand- och inbrottslarm. De livsuppehållande system som är centrala finns inom exempelvis omsorg- och socialnämnden. De hade redan rutiner för att snabbt kunna övergå till analog drift om situationen kräver det. Andra delar av kommunen har nu upprättat liknande system.

På frågan hur kommunen arbetar förebyggande idag svarar Tapio Liimatainen till Voister:

– Liknande attacker kommer nog tillbaka, fler och fler och på olika sätt. Men bara det att vi har förberett så att vi kan övergå till analog verksamhet är ett sätt att säkerställa att vi inte drabbas så kapitalt av det. Naturligtvis har också it- och säkerhetsavdelningen fixat en rad tekniska lösningar som på olika sätt förbättrat säkerhetsrutinerna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *