Lidingö stad bör satsa på sommarjobb för ungdomar

Debatt8 april 2021 kl 04.20

Lidingös ungdomar bör erbjudas bättre möjligheter att söka sommarjobb. Staden ska fortsätta och utveckla samarbetet med näringslivet, för att åstadkomma ännu fler jobbtillfällen under sommaren.

Under en pandemi kan det vara tufft att börja vuxenlivet. För en bra start på arbetsmarknaden bör ungdomar ges en möjlighet att skriva de första raderna på sina CV:n. Tidigare år har Lidingö stad anordnat sommarjobbsplatser för ungdomar. Jobben har funnits inom en rad verksamheter, både kommunala och privata. Det har varit sommarjobb i såväl äldreomsorg, förskola, fastighets- och trädgårdsskötsel, som i butiker, kaféer och restauranger med mera.  

Lidingös politiska majoritet beslutade inför sommaren 2020 att Lidingös ungdomar inte längre ska erbjudas att kunna söka sommarjobb via kommunen, men under våren samma år kom ett besked om statlig finansiering av något mer än 100 sommarjobb. Staden kunde på så sätt tillsammans med Lidingös näringsliv och andra aktörer erbjuda ca 50 ungdomar ett sommarjobb, framtagna med kort varsel.

Inför sommaren 2021 har regeringen beslutat om att ge Arbetsförmedlingen uppdraget att fördela upp till 200 miljoner kronor i bidrag till kommunerna. Satsningen görs för att stärka möjligheterna att skapa jobb för ungdomar. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet, och Liberalerna.

Nu står Lidingö inför en ny sommar och precis som förra året lyser satsningar på sommarjobb med sin frånvaro, i den moderatledda majoritetens budget.

Socialdemokraterna avsatte 1,5 miljoner kronor till sommarjobb för ungdomar i vårt budgetförslag för Lidingö stad inför 2021. Det hade räckt till att finansiera minst 150 sommarjobb.

Vi befinner oss i en tid där situationen på arbetsmarknaden är svår, inte minst för ungdomar. I ett sådant läge är möjligheten till en första arbetserfarenhet värdefull. Att stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden behöver därför fortsatt prioriteras. När vi gör det investerar vi i öns unga, i Lidingös framtid.

Daniel Larson (S)
Oppositionsråd

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *