Lilla Lidingöbron stoppas och Lidingö sparar pengar

Halva bron räcker. Majoriteten sparar pengar. Foto: Bo Vading
Stad & Politik1 april 2021 kl 05.531

Pandemin och det ansträngda budgetläget gör att Lidingömajoriteten idag den 1 april har fattat ett drastiskt beslut genom att skära ned på den kommunala servicen med 50 procent.
– Vi kallar satsningen ”Hälften kvar”, berättar Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M).  Vi tycker att man inte ska titta på vad som går förlorat, utan vad som finns kvar och det är hälften, den bra halvan.

Som första åtgärd har kommunstyrelsen beslutat att stoppa bygget av Lilla Lidingöbron, eftersom redan hälften av bron nu är byggd och att det kan vara tillräckligt.
– Vi sparar väldigt mycket pengar genom att avbryta den kostsamma brobygget, säger Carl-Johan Schiller (KD) ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden. Den bit som är byggd ligger på Stockholmssidan, så den kan de få betala. Den andra halvan av bron, som är Lidingös del, låter vi bli att bygga, helt enkelt. Hälften kvar!
Majoriteten räknar med att kunna spara mellan 400 och 500 milj kr genom den här åtgärden.

Även inom äldrevården finns det besparingar att göra. De som arbetar med äldre i hemtjänsten, särskilt boende eller på äldreboende ska nu bidra.
– Vi har beslutat att vårdpersonalen som idag åker bil mellan brukarna kommer att få cykla istället. Det här är miljövänligt och rimmar gott med Lidingös devis ”Hälsans ö”, säger Birgitta Sköld  (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Bilarna kan vi sälja. Vi tror att det sparar mycket pengar.

Skolan undgår inte heller besparingsinitiativen. När vårterminen är slut förlängs teminen till 24 augusti, sedan stänger Lidingös skolor och förskolor helt för att öppna först den 1 januari.
– Vi har under pandemin insett att skolverksamheten fungerar lika bra, eller lika dåligt när lärare och elever inte är på plats, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden. Därför får lärare och elever ställa upp lite över sommaren, sedan får de ledigt resten av året. Det kommer att fungera jättebra, förmodligen bättre än tidigare.

De planerade besparingarna kommer att förstärka Lidingös budget med närmare 1,1 miljarder kr, vilket gör att det finns utrymme för andra satsningar. De ansvariga politikerna har ägnat mycket tid till arbetet med att iscensätta de nya besparingsåtgärderna, därför har kommunstyrelsen beslutat att höja kommunalrådens arvoden med runt 170 procent.

– Vi är mycket nöjda med det här upplägget, säger Daniel Källenfors. Vi tror att det kommer att gagna Lidingöborna både på kort och lång sikt. Vi har tagit ett stort ansvar för ekonomin genom att genomföra de här åtgärderna.

Men oppositionen är inte alls nöjd.
– Vi vill att de här besparingarna ska få positiva konsekvenser för cyklisterna istället, säger Patrik Buddgård (C). Vi kräver att 40-50 000 kr av den sparade miljarden ska gå till saltsopning av gång- och cykelbanorna istället.

– Majoritetens förslag är hål i huvet, säger Patrik Sandström (MP). Man kan få in mycket mer pengar på att införa en lokal plastpåseskatt på 24 kr/påse eller införa en särskild lokal miljöskatt på 10 000 kr/år på dyra bilar, till exempel Tesla och Porsche.

– Inom Vänsterpartiet ser vi en tydlig tendens att majoriteten klämmer åt de svagare i samhället och skaffar sig själv stora förmåner, säger Jonas Lundgren (V). Vi behöver mer pengar till äldrevården och skolan. I vårt budgetförslag vill vi anställa 500 i sjukvårdspersonalen och 250 nya lärare.

– Förslaget är bra i många delar, säger Göran Borgenvik, (SD). Men vi föreslår att vi i oppositionen också ska få en höjd ersättning på 170 procent eftersom kommunalrråden får det.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *