Lidingö ska ha Sveriges bästa företagsklimat

Debatt10 juni 2020 kl 05.36

Nyligen kom Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet. Lidingös resultat förbättrades från 3,4 till 3,7 på en sexgradig skala. Det är bra, men vi är långt ifrån nöjda. Därför fortsätter vår nära dialog med näringslivets representanter. Lidingö ska ha ett av de bästa företagsklimaten i landet.

Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet är en årligen återkommande kontroll av verkligheten på området. Under de senaste åren har företagarfrågorna varit prioriterade, då vi såg att vi inte var bland de bästa i landet när det gällde företagsklimatet. Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är numera ett av stadens nyckeltal och näringslivschefen lyftes närmare stadens ledning med ett tydligare uppdrag att ansvara för en väg in till staden för företagare.

I år ökar det sammanfattande omdömet av företagsklimatet på Lidingö från 3,4 till 3,7 på en sexgradig skala. Dessutom förbättras kommunens service och bemötande till företagarna från 3,1 till 3,6. Speciellt glada är vi att bedömningen av politikernas attityd till företagande steg från 3,2 till 3,6. Faktum är att nästan alla variabler ökade. Men vi är långt ifrån nöjda.

En viktig del i varför undersökningen visar att vi är på rätt väg är den nära dialog som vi har med företagarnas representanter på Lidingö. Den dialogen vill vi fortsätta att utveckla. Dessutom gjorde vi ca 35 företagsbesök under 2019 där vi satt ner med företagare på Lidingö och försökte förstå deras vardag och vad vi kan göra för att underlätta deras affär. Det har bland annat resulterat i ett utvecklingsarbete av Stockby ihop med företagarna där, men även att det har tagits steg för att lokala företagare ska få lättare att konkurrera i Lidingö stads upphandlingar.

Bra idéer för ett förbättrat företagsklimat skapas tillsammans med näringslivet. Vårt mål är fortsatt att vara lyhörda för företagarnas behov. Vi är inte nöjda förrän vi har Sveriges bästa företagsklimat.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *