Lidingö sämst på miljö i länet

Debatt12 maj 2021 kl 04.407
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?

Kommentarer

 1. Hallå Lidingöpartiet! Sover kommunalrådet på den gröna sköna ön?
  En uppmaning att vakna upp även om det säkert finns sakfel i rankingen

 2. Vi i majoriteten är helt eniga med Centerpartiet om att miljö är en viktig och angelägen fråga. Det som skiljer oss åt är synen på hur miljön ska värnas, och här är det vår bestämda uppfattning att politiken inte ska in och peka i varje vrå av människors liv.

  Det offentligas uppgift ska begränsas till kärnverksamheter och inte detaljstyra förutsättningarna för näringsliv och Lidingöbor att göra egna fria val. Till skillnad från Centerpartiet har vi stort förtroende för att enskilda medborgare och företag är kapabla att ta sitt miljöansvar och arbeta klimatsmart utan pekpinnar från staden.

  Därför innehåller stadens nya miljöprogram konkreta målområden där staden har stor rådighet så att vi kan göra stor miljönytta, men utan att detaljstyra enskilda Lidingöbors liv och vardag. Vi har stor tillit till att det inom de olika verksamheterna finns kompetens att konkretisera målen i effektiva handlingsplaner för en hållbar miljö.

  Vi hyser stor tillförsikt till att det nya miljöprogrammet kommer att värna Lidingös miljö på bästa sätt, inte bara i framtida mätningar utan i verkligheten och praktiken. Lidingös gröna och blå värden värnas inte genom symbolpolitik och överdriven byråkrati utan genom att uppnå faktiska resultat.

  Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö

 3. Det vi föreslår är t ex samverkan med akademi och näringsliv – inte att peka i varje vrå av människors liv, det har vi aldrig föreslagit. Näringslivet skulle kunna lära staden mycket och vice versa. Med samarbete kan vi nå betydligt högre effekt än om varje aktör arbetar enskilt på sin egen kammare.

 4. Ett förslag till bidrag för förbättring av miljön globalt, är att lidingöborna blir bäst på att undvika alla produkter innehållande palmolja. Palmolja är en stor anledning till allergier och odlingen av palmer för framställning av palmolja, sker till största delen genom skövling av regnskog. Regnskog är den bästa koldioxidslukaren och dessutom hem för många utrotningshotade arter. Är ni med på förslaget lidingöbor? I så fall börjar vi nu!
  Iréne Borgenvik gruppledare SD Lidingö

 5. Stadens 3:e Miljöprogram gäller till 2030 med 18 st gröna indikatorer som årligen ska redovisas. Stadens miljöprogram tar höjd för FNs definition av hållbarhet ”att tillgodose dagens behov” och kanske även Agenda 2030 ”att inte äventyra framtida generationers behov”.
  Lidingö ingår i Stockholms län där begränsad klimatpåverkan, ett rikt växt- och djurliv samt en god bebyggd miljö är prioriterade områden. Lidingö stads miljöprogram har koppling till sex av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och till åtta av de 16 nationella miljömålen, men saknar helt koppling till klimatpolitiska rådets granskning av regerings klimatarbete.
  ”Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Allt fler länder beslutar om att inrätta olika former av klimatpolitiska råd som ska vägleda och granska hur politiken lyckas med att leverera på Parisavtalet…… en viktig aktör i den nationella och mellanstatliga styrningen av klimatpolitiken.”

  I bland behövs insikt snarare än detaljstyrning. Uppmaning till kommunalråden Gör om, gör rätt!

 6. Kan bara hålla med Patrik. Vi vill alla Lidingös bästa och det gör vi bäst tillsammans utan att snöa in på politik. Vem är mogen att ta emot en utsträckt hand?

  1. Tommy W: det låter bra, men riktigt så enkelt är det inte. Vad är ”Lidingös bästa”? Har alla samma idé om det? Om inte, vem ska isåfall avgöra vad som är ”Lidingös bästa”?
   = Det är detta som är politik. Vi kommer inte ifrån politiken och det visar inte minst det här replikskiftet där t ex C och M är oense om HUR vi ska vända den ohållbara utvecklingen i världen. Till det kommer även själva sakfrågan: Vad exakt är det vi menar när vi ”tycker att miljö är viktigt”.
   En utsträckt hand – absolut, men den kan inte annat, i de allra flesta fall, änatt inbegripa kompromisser, eftersom alla människor inte tycker exakt lika. Dvs. politik.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *