Lidingö rusar mot toppen i bästa företagsklimat

Papilles i Centrum. Foto: Micke Lundström
Näringsliv23 september 2020 kl 12.46

Företagsklimatet på Lidingö förbättras. Kommunen återfinns i år på plats 15, en förbättring med 40 positioner sedan förra året. Över 32 000 företag i landet och 3 736 företag i länet har satt betyg på sin kommun.   

– Lidingö arbetar aktivt med frågor som rör förbättring av företagsklimatet. Kommunen tar varje år fram en handlingsplan ihop med det lokala näringslivet där man utser fokusområden som behöver åtgärdas. Efter varje år följs arbetet upp och resultaten rapporteras externt, ett föredömligt sätt att arbeta med dessa frågor. Det skapar ett förtroende, säger Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv.  

Svenskt näringslivs årliga näringslivsrankning är ett mått på hur företagare upplever kommunernas service mot företagare i landet. Frågorna täcker en rad olika områden som exempelvis kommunala tjänstemäns attityder till företagare och tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. I det sammanfattande omdömet gör Lidingö ett stort kliv uppåt från 3,4 till 3,7 på en sexgradig skala.

I delkategorin service och bemötande går Lidingö från placering 149 till 53. I tjänstemäns attityder till företagande är klivet från 143 till 55. Då det gäller kommunpolitikernas attityder till företagande så är klivet hela 137 placeringar, från 207 till 70.

─ Jag är stolt över stadens nära samarbete med Lidingös företagare och så klart blir jag mycket glad av den fina rankingplaceringen. Speciellt glad blir jag av att kommunpolitikernas attityder till företagande förbättras 137 placeringar. Företag bygger Sveriges välstånd och rankingen ger oss bekräftelse på att vi är på rätt väg här på Lidingö, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

─ Lidingö stad har under det senaste året gjort en rad satsningar för att utveckla det lokala företagsklimatet där fokus ligger på att förbättra kommunens service, information och dialog med de lokala företagarna. Jag vill tacka alla Lidingöföretagare som har deltagit i enkäten och därmed gett oss ett bra underlag för ett fortsatt förbättringsarbete. Tack också till Lidingö näringsliv för ett gott samarbete, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Bäst i länet, och i hela landet, är Solna som toppar rankningen för trettonde året i rad. På andra plats i länet och landet är Danderyd. I länet hamnar Sollentuna på tredje plats, Upplands Bro på en fjärde och Lidingö på femte plats.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *