Lidingö rasar i hållbarhetsranking

Foto: Mostphotos
Stad & Politik25 april 2019 kl 13.37

I tidningen Aktuell hållbarhets ranking över kommunernas klimatarbete som presenterades den 24 april rasar Lidingö från plats 32 till 116 och är därmed fjärde sämst i länet. Bland annat saknar kommunen lokala klimatmål, lokalt arbete med agenda 2030, samarbete med näringsliv för att nå Parisavtalet och kemikalieplan.

– Lidingös ras visar bristen på ambition och ledarskap från majoriteten i hållbarhetsfrågor, säger Patrik Buddgård (C). Vi har lagt en motion i fullmäktige just för att stärka kommunens arbete med FN:s hållbarhetsarbete Agenda 2030 och för att sätta skarpa klimatmål för kommunen. Vi vill också inrätta ett lokalt klimatavtal mellan kommunen, företag och föreningar på ön för att få mer verkstad i klimatarbetet.

När Lidingö Nyheter kontaktar stadens politiske sekreterare Erik Raita ställer han sig skeptisk till hur undersökningen genomförts. Han påpekar ett antal tveksamheter. Bland annat menar han att den baseras på självskattning samt statistik, som samtidigt tyder på att Lidingö är bättre på många områden än vad rankingen visar. En undersökning som är gjord på det här sättet gör att placeringen en kommun för beror på hur man svarar på frågorna och inte tar hänsyn till helheten. Erik Raita menar att underökningen säger mycket lite om hur Lidingös miljöarbete står sig.

Daniel Källenfors kallar undersökningen för ”nyckfull”:
– Lidingö stad jobbar systematiskt med våra miljömål och det påverkas inte av nyckfulla rankingar. Inom kort kommer arbetet med att ta fram en ny miljöpolicy påbörjas och fokus kommer ligga på att arbeta med det som berör Lidingöborna. Lidingö ligger i framkant kring att värna grönområden och vår vackra skärgårdsmiljö. Dessutom har Lidingö stad lyckats minska sin energiförbrukning med 34 procent. Kommunen som arbetsplats ska vara miljövänligt, men samtidigt ska vi inte inskränka Lidingöbornas frihet att välja miljövänligt själv, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Här kan du läsa om hållbarhetsrankningen: http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/lidingo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *