Lidingö näst bästa cykelkommunen

Är Lidingö en bra cykelkommun? Foto: Ingimage
Lidingö12 oktober 2020 kl 05.43

Lidingö hamnar på andra plats efter Finspång bland landets mindre kommuner när det handlar om hur cykelvänlig kommunen upplevs. Det konstateras i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Allt fler svenskar cyklar och den uppåtgående trenden ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av coronapandemin.

Enkäten består av 28 frågor om hur det är att cykla i den kommun som man cyklar mest i. Det handlar om generell nöjdhet, upplevd trygghet, tillgång till cykelvägar, infrastruktur, cykelns prioritering och cykelklimat. Generellt sett är cyklister i stora kommuner mer nöjda än cyklister i små kommuner, men Lidingö får högre betyg på alla områden än snittet för samtliga kommuner nationellt.

Det högsta betyget, A, på skalan A-F, får Lidingö för den generella nöjdheten, som fångar hur nöjd cyklisten är med cykelförutsättningarna i kommunen. Lidingö ligger också högt när det gäller den upplevda tryggheten för cyklister. Sammantaget får Lidingö som cykelkommun betyget B i enkäten.

—Med 13 mil cykelvägar har vi ett väl utbyggt gång- och cykelnät, som vi underhåller året runt. Dessutom finns flera populära mountainbikespår. Vi jobbar kontinuerligt för en säker trafikmiljö, bra framkomlighet för alla trafikslag och för att utemiljön ska upplevas trygg, till exempel genom att förbättra belysningen och gallra vegetation längs gång- och cykelvägar, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Cyklister i 83 kommuner, från norr till söder, deltog i Cyklistvelometern, vilket gör enkätundersökningen till Sveriges största bland cyklister i år. Undersökningen genomfördes för första gången 2018.

I resultatet är landets kommuner indelade i tre kategorier; stora kommuner med över 100 000 invånare, mellanstora kommuner med 50 000-100 000 invånare och små kommuner med ett invånarantal under 50 000.

Stora kommuner

  1. Örebro kommun
  2. Malmö stad
  3. Linköpings kommun

Mellanstora kommuner

  1. Karlstads kommun
  2. Sollentuna kommun
  3. Östersunds kommun

Små kommuner

  1. Finspångs kommun
  2. Lidingö stad
  3. Vänersborgs kommun

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *