Lidingö Näringsliv gör nytta

Gerre Versteegh och Katarina Palmstierna på besök hos ett av Lidingös småföretag, Vattenverket i Kottla.
Näringsliv28 maj 2021 kl 05.051

För tre år sedan startade Lidingö Näringsliv, som är en opolitisk lokal organisation både för privata företag och föreningar på ön. På hemsidan kan man läsa: ”Vår uppgift är att utveckla och stödja det privata näringslivet på ön, genom att förstå näringslivets behov, utveckla samarbetet mellan företagen, skapa goda relationer med Lidingös politiker, stadens tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling.” Verksamheten finansieras med hjälp av medlemsavgifter och särskilda projekt.

Lidingö Nyheter träffar Katarina Palmstierna, som är föreningens ordförande och Gerard ”Gerre” Versteegh, styrelseordförande för Bonver, som sitter i Lidingö Näringslivs styrelse.

Varför behövs Lidingö Näringsliv?
– Vår uppgift är att vidareutveckla företagsklimatet och näringslivet på Lidingö, utifrån behov och inom områden som är för stora för varje enskilt företag att driva, säger Katarina Palmstierna.

– Det finns flera anledningar till att Lidingö Näringsliv behövs och gör nytta, säger Gerard ”Gerre” Versteegh. Alla former av nätverk bygger broar mellan människor som har samma intressen. Det är viktigt att företagen på Lidingö uppmärksammas. Det är nog lätt att hitta ett företag, men man känner inte till de flesta. Jag är övertygad om att det är viktigt att handla lokalt. Inta bara att åka till Lidingö centrum och göra sina ärenden, utan även tänka lokalt när det gäller att göra affärer mellan företagen. Det tjänar vi alla på. Inte minst ur miljöaspekten, då vi håller transporterna nere.

Vad har ni fokus på just nu?
– Det finns ett stort behov av att fortsätta handla lokalt och behålla ”vi- andan”, säger Katarina. De flesta vill inte åka över bron för att handla – det är något positivt som Coronan har medfört och det har räddat många företag.  Vi har mer eller mindre tvingats att handla lokalt och upptäckt affärer och företag som vi inte kände till tidigare. Och samtidigt upptäckt att det underlättar att handla lokalt. Nu gäller det att hålla i ”Vi-andan” när pandemin avtar.

Hur ser företagsklimatet ut på Lidingö?
– ­Lidingö har ett mycket gott företagsklimat, säger Katarina. Fler små företag väljer nu flytta från Stockhom och etablera sig på Lidingö – ofta Lidingöbor. Det finns lediga lokaler, billigare hyror och närheten till Stockholm gör att det är smidigt att slå sig ner här.

– Vi håller på att se över vilka branscher som borde passa Lidingö framöver, berättar Katarina. Vad vi kan se nu så är dessa branscher tydliga; film, media, marina verksamheter, design, hantverk, IT, medicinteknik, idrottsverksamhet med mera. Närheten till naturen lockar också, och det finns ett antal stora konferensanläggningar, som kämpat för sin överlevnad under Coronan, men som nu är taggade för att komma igång igen. Det som kanske inte passar på Lidingö är tung industri, på grund av brist på mark och elproduktion.

Hur samarbetar ni med Lidingö stad?
– Vi har ett mycket bra samarbete med Lidingö stad, berättar Katarina. Ofta fungerar vi som deras ögon och öron utåt. Vi har bra kontakt med Lidingös företag, så vi vet vilka behov företagen har. Vi identifierar olika områden där staden kan göra en insats för företagarna, sedan utvecklar vi ett förbättringsprogram tillsammans. På så sätt utgör vi en viktig brygga mellan staden och företagen.

– Vi arbetar med ett gemensamt intresse framför våra ögon, säger Gerre. Alla vill ju ha ett bättre Lidingö för alla som bor och verkar här. Och företagens roll är mycket viktig för Lidingö, inte minst bidrar småföretagen (under 50 anställda) med 34 procent av skatteintäkterna på ön.

Ett bra exempel på samarbete med staden är Stockby industriområde, som vi har berättat tidigare om här på Lidingö Nyheter. Tillsammans med företagen i Stockby gjorde Lidingö Näringsliv en behovsanalys som resulterade i start av en ny detaljplan från stadens sida på rekordtid. Den nya detaljplanen ska ligga till grund för ökad byggyta och nybyggnation av området kan ske, med restaurang, mer parkering etc.  Här har Lidingö Näringsliv verkat som en positiv kraft som kommer få stor positiv effekt på området.

– Det handlar först och främst om att förstå behoven som företagen har, säger Katarina Palmstierna. Sedan kan man se till möjligheterna. På så sätt får man ett livskraftigt näringsliv. Ett övergripande mål är att skapa en vi-känsla på ön genom att skapa en samverkan mellan företagen, Lidingöborna och staden, men också att skapa kunskap om vårt näringsliv, även utanför ön, för att locka hit nya företag.

En del av kontakterna mellan Lidingö Näringsliv, den politiska majoriteten och Lidingö stad görs genom så kallade kommunalrådsmöten, där man träffas varje månad och stämmer av vad man gjort, så det finns en kontinuerlig dialog. 

Lidingö Näringslivs devis och vår gemensamma Näringslivspolicy
Lidingö ska ha ett innovativt företagsklimat och god service som gör det attraktivt att driva, starta och utveckla företag – där vi möts och hälsar på varandra

Fokusområden

 • Lidingö Centrum med omnejd
 • Närcentra på ön
 • Stockby
 • Kontors- & verkstadslokaler
 • Kollektivtrafik
 • Arbetsmarknad
 • Hållbar utveckling
 • Ny översiktsplan
 • Företagskluster & stora företag
 • Företagsklimat, kommunikation, debatt -& företagsartiklar
 • Corona
 • Branscherna: Handel, Hantverk, Hotell-& Konferens, Restaurang och Fastigheter

Kommentarer

 1. Tack Katarina, Gerre och övriga styrelsen för Lidingö Näringsliv. Jag uppskattar verkligen vårt samarbete och ert positiva engagemang så att vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för näringslivet på Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *