Lidingö låter skolklasser besöka Auschwitz

Auschwitz. Foto: Andreas Lindberg
Debatt25 januari 2024 kl 03.411

Antisemitismen är mer utbredd i Sverige än många tidigare har insett. Det har framgått tydligt i reaktionerna på stridigheterna i Gaza. Staten Israel försvarar sig mot Hamas terror, men skulden vältras ändå över på judar i Sverige.

Svenska judar känner sig nu tvungna att dölja sina symboler. På Stockholms gator skanderas antisemitiska slagord öppet.

Ett sätt att motverka detta mörker är upplysning. Även om dagens antisemitism till stor del har sina rötter i islamiska länder kan utbildning om de europeiska erfarenheterna av 1900-talets förbrytelser tjäna som motmedel.

Vi tillser därför nu att Lidingö stad avsätter en halv miljon kronor att användas för att anordna studieresor till koncentrationsläger. Syftet med studieresorna ska vara att sprida kunskap om förintelsen vidare till yngre generationer och öka förståelsen för de mekanismer som ledde till förföljelsen av judar i mellankrigstidens Tyskland.

Ett antal skolklasser från Lidingö ska få göra studieresorna, och i gengäld ansvara för att berätta för andra elever och skolklasser om sina upplevelser och nyvunna kunskaper. Möjligheten att få åka på studieresa ska vara öppen både för kommunala skolor och friskolor. Utbildningsnämnden får bestämma formerna för hur studieresorna ska anordnas och närmare fastställa hur de avsatta medlen ska användas.

På Lidingö gör vi vårt för att förhindra att den nya antisemitismen får fäste.

Daniel Källenfors (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Paulsen (LP)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *