Lidingö långt ner i skolranking – samtidigt sparkrav på skolan

Stad & Politik17 oktober 2019 kl 07.163

I färsk statistik från Lärarförbundet framgår att Lidingö är en av de tio kommuner i Sverige som ger minst resurser till undervisning, är näst sämst i andel utbildade lärare och i totaltranking hamnar Lidingö på plats 197 av 290 kommuner. Samtidigt väljer majoriteten att inte höja skolpengen för 2020. Detta slår framförallt mot friskolor som kan komma att behöva skära ned på sin verksamhet, skriver Centerpartiet på Lidingö i ett pressmeddelande och vill istället höja skolpengen.

Centerpartiet menar att det är viktigt att Lidingös elever får en trygg och kvalitativ utbildning. För det, menar man, krävs att staden satsar långsiktigt på undervisningen, med behöriga och engagerade lärare som ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Centerpartiet ser hur majoritetens nedskärningar bland annat slår mot friskolor som Utsikten Ur & Skur som Lidingö Nyheter rapporterar om idag.

I Lärarförbundets ranking hamnar Lidingö näst sist av alla Sveriges kommuner i andel behöriga lärare. Centerpartiet skriver att det är oerhört viktigt att ha behöriga lärare för att säkra en god kvalité på undervisningen och för att eleverna ska nå sin fulla potential.

I det budgetförslag majoriteten lagt fram för 2020, skriver de att Lidingö ska ha ”Sveriges bästa utbildningsverksamhet”. Centerpartiet menar att det krävs tillskott för att klara att nå dit, inte nolluppräkning som i praktiken innebär neddragning eftersom lärarnas löner ökar årligen. Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö, säger:

– Majoriteten säger sig vilja ha Sveriges bästa skolor på Lidingö. Trots det skär man ner på skolan i sitt budgetförslag genom att inte ge kompensation för ökade lönekostnader. Detta samtidigt som lärarförbundets ranking visar att vi är näst sämst i Sverige i andel utbildad personal och bland de 10 kommuner som ger sämst med resurser till utbildning. Vi är långt från bästa skolkommun. Ord och handling från majoriteten stämmer inte överens.

Amelie Tarschys Ingre svarar:

Precis som Centerpartiet skriver är behöriga lärare viktiga för en skola med hög kvalitet. Tyvärr är de siffror som Lärarförbundet hänvisar till inte rättvisande när det gäller andelen lärare med legitimation på Lidingö. Förra året skedde ett manuellt misstag när siffrorna skulle rapporteras in till SCB och trots att staden därefter skickat in de korrekta siffrorna har SCB valt att inte ändra i sin statistik. För att öka andelen legitimerade förskollärare kommer en satsning på vidareutbildning av barnskötare göras under 2020.

Lidingö har satsat rejält på lärarlönerna de senaste åren och ligger enligt Lärarförbundet på 5:e plats i landet. När det gäller meritvärde i åk 9 har Lidingös elever placerat sig på en 6:e plats av 290 kommuner och när det gäller andelen godkända elever i alla ämnen i åk 9 ligger vi på 30:e plats i landet. Det visar att Lidingö är effektiva med skattebetalarnas pengar och eleverna får en god utbildning. Med det sagt finns det mer att göra. 

Uppdaterad 17 oktober kl 15.30

Kommentarer

  1. Skulle vara trevligt att höra en politiker tala sanning och skapa verk efter sina ord. Inte bara vara högavlönad och ljuga för att saker skall låta trevligt. Lidingö Stad bör se över vad dem gör med sina medel, eller låta invånarna få berätta för politikerna vad dem faktiskt ser. Det krävs praktik för att förstå. Inte ett skrivbord och sen säga ditt och datt. Politiker, Vakna! Ni skämmer ut Lidingö Stad och oss ö-bor!

  2. Att utsätta barnen för obehöriga lärare är lika absurt som att skicka dem till läkare utan legitimation. Pinsamt för en av Sveriges mest lättstyrda kommuner.

  3. Centerpartiet precis som alla vänsterorienterade partier låter väldigt bra men i praktiken sviker ni väljarna, det går inte att lita på er, då pratar jag riksplanet, tack och lov har ni ingen makt i kommunen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *