Lidingö KLIMATDAG 2022

Från vänster: Jonathan Bergström Ingrid Hesser Anne Vestlund Nils Egberg
Lidingö26 maj 2022 kl 04.48

Är ökad sårbarhet en möjlighet till nya samarbeten och snabbare omställning?

Lördagen den 28 maj samlas en mängd aktörer i Ansgarskyrkan på Lidingö, för samtal om sårbarhet och hur en hållbar omställning i lokalsamhället kan se ut. Initiativtagare är Ansgarskyrkan Grön Kyrka som genom Klimatdag2022 vill tydliggöra kyrkans roll som bärare av hopp i tider av oro. Kyrkan vill bidra till en ökad förståelse och skapa dialog för samarbeten framåt på Lidingö men också för samhället I stort.

Tillsammans med olika lokala organisationer och Lidingö stad samlas man på Lidingö Klimatdag2022, för ett samtal med forskare och kyrka kring vår ökade sårbarhet som samhälle och individer i en tid som präglas av oro, krig och en alltmer akut klimatkris. Klass 3 A i Rudboda skola bidrar med en utställning som illustrerar deras tankar kring klimatet och vår miljö.  

Hur kan vi nå ett tillitsfullt samarbete över gränser? Kan den ökade sårbarheten hjälpa oss att ta de nödvändiga och kraftfulla stegen mot hållbarhet? Är exempel på frågor som kommer tas upp under dagen.

Huvudtalare är aktivisten och diakonen Annika Spalde vandringsledare, Pilgrim’s Walk for Future tillsammans med klimatforskare professor Kevin Noone, Institutionen för miljövetenskap på Stockholms Universitet.  Moderator för dagen är Niklas Lång, kyrkoherde i Svenska kyrkan med ett djupt intresse i miljöfrågor och mänskliga rättigheter.

En imponerande rad lokala representanter kommer medverka i samtal om hur vi som samhälle och som enskilda medborgare kan bidra till att reducera CO2 utsläppen genom att ändra våra sätt att prioritera, fatta beslut och möjliggöra och eftersträva en hållbar livsstil. Det blir också ett samtal om hur vi som samhälle lokalt på Lidingö kan bidra till att öka biologisk mångfald och en förbättrad miljö till gagn för både oss människor som naturen i stort.

–  Detta är ett mycket sällsynt tillfälle där representanter för kyrka, forskning, näringsliv, politiken, ideella organisationer samt medborgare får mötas för att utbyta tankar kring hur vi ska klara de utmaningar som klimatförändringarna ställer oss inför, säger Nils Egberg, vice församlingsföreståndare i Ansgarskyrkan och en av initiativtagarna till Klimatdag 2022.

-  Syftet är att bidra till en ökad förståelse och skapa dialog för samarbete, mellan lokalsamhällets olika aktörer generellt och för Lidingö specifikt. Vi hoppas på att många, både Lidingöbor och andra vill delta på Klimatdag2022. Vad erfarenheten säger är att förändringen måste börja i lokalsamhället, säger Ingrid Hesser som genom Ansgarskyrkan Grön kyrka är initiativtagare till Klimatdag2022.

Anne Vestlund, Ansgarskyrkan Grön kyrka, berättar att Klass 3A i Rudboda Skola också bidrar till Klimatdag2022 genom att dela reflektioner och bilder som avspeglar barnens tankar. I ett brev till klimatdagen skriver klassens mentor:

”Våra elever, liksom alla barn, känner oro för klimatet, för de förändringar som sker och hur det påverkar oss levande. De har stor empati med djuren och med de konsekvenser som våra livsval har för människor runt om i världen. Precis som oss vuxna, behöver de dock hjälp för att ställa om. Hur går vi från dagens vanor, till hållbara vanor? Hur gör vi val som grundas i behov istället för begär?”

PROGRAM: https://ansgarskyrkan.se/klimatdag-2022/

För att delta gå in på bilda.nu/klimatdag

Medverkar gör förutom Annika Spalde, Kevin Noone och Niklas Lång:

Ansgarskyrkan Lidingö - Jonathan Ramström, församlingsföreståndare
Equmeniakyrkan - Lena Bergström, klimatpastor
Lidingö Näringsliv - Christina Pihl
Lidingö Stad - Carl-Johan Schiller, kommunalråd Teknik och fastighetsnämnden (KD)
Naturskyddsföreningen I Lidingö - Helena Klangemo
Lidingö FN-förening - Fredrik Kronberg
Centerpartiet Lidingö - Patrik Buddgård
Miljöpartiet Lidingö - Lars Ståhle

Dessutom bidrar Researchers Desk, Lidingö församling,  Klass 3A  I Rudboda skola och nätverket Ett hållbart Lidingö.

LÄs mer här:

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *