Lidingö i kampanj mot våld i nära relationer

Lidingö21 augusti 2020 kl 06.00

Lidingö och sex andra kommuner norr om Stockholm har gått ihop för att nå ut till sina invånare och erbjuda stöd till den som drabbas av våld i nära relationer. Den 17 augusti startar den gemensamma informationskampanjen ”Våld är aldrig OK”.

Coronapandemin slår hårt mot alla i samhället och särskilt hårt mot dem som redan har en svår eller utsatt situation. Långvarig isolering och försämrade ekonomiska förutsättningar kan skapa frustration som leder till olika former av våld mot de närmaste.

I en gemensam satsning har kommunerna Lidingö, Vaxholm, Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje och Vallentuna gått ihop kring en informationskampanj för att belysa frågan om våld i nära relationer.

– Det är en viktig fråga och jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att en sådan här kampanj genomförs, säger Stefan Heinebäck, förvaltningschef på omsorgs- och socialförvaltning på Lidingö.

– Omsorgs- och socialförvaltningen har i flera år arbetat strategiskt med att synliggöra problemet med våld i nära relationer, utbilda vår personal och vi stödjer Kvinnojouren Kerstin och andra liknande organisationer, som gör ett mycket viktigt arbete, säger Birgitta Sköld, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden. Och tajmingen är perfekt!

Alla kommuner erbjuder stöd och råd till både våldsutsatta och till våldsutövare för att kunna få hjälp med att bryta destruktiva familjemönster.

Tidpunkten för kampanjen, vid skolstarten, är vald för att fånga upp så många som möjligt, eftersom tidigare erfarenheter visar att sommaren är en konfliktfylld period för många.

Kampanjen ”Våld är aldrig OK” kommer att synas under två veckor bland annat på busshållplatser och storbildstavlor i de deltagande kommunerna samt i Ropsten och på Östra Station. Kampanjen delfinansieras av Länsstyrelsen.

Vaxholms stad är initiativtagare och har samordnat arbetet. Förutom att uppmärksamma frågan och erbjuda stöd vill man också bredda den gängse uppfattningen om vad våld i nära relationer är, det kan till exempel handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till stadens egna relationsvåldsteam, ATV-Täby, Kvinnojouren Kerstin och Mansjouren om du vill få stöd och hjälp eller vill veta mer.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *