Lidingö har nu högst ersättning

Stad & Politik4 mars 2019 kl 08.58

Den 20 januari rapporterade Lidingö Nyheter om utredningen som staden gjort om höjning av habiliteringsersättning och precis presenterats för omsorgs- och socialnämnden. På nämndens sammanträde i januari gav den förvaltningen i uppdrag att utreda om det gick att permanent höja habiliteringsersättningen på Lidingö från 10 kr/tim till 20 kr/tim.

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få. Daglig verksamhet erbjuds personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder, men som inte arbetar eller utbildar sig. Ersättningen är tänkt att vara ett sätt att stimulera deltagande i verksamheten.

Under 2018 låg redan ersättningen på den föreslagna nivån i samband med ett riktat statsbidrag som gavs ut för att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. Efter att bidraget inte längre delades ut under 2019 så återgick ersättningen till den lägre nivån igen.

På omsorgs- och socialnämndens möte den 19 februari tog nämnden beslut om att permanent höja ersättningen till 20 kr/tim som börjat gälla från och med i år. Vilket innebär att den högre ersättningen kommer att betalas ut retroaktivt.

Enligt den utredningen som förvaltningen fick i uppdrag att ta fram låg redan Lidingös ersättningsnivå på 10 kr/tim relativt högt i förhållande till andra kommuner. Den här permanenta höjningen placerar Lidingö högst bland stockholmskommunerna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *